ANNONSER

Valaffischer från en annan tid

Många arkiv har fina samlingar av affischer. Denna gång har vi fyndat valaffischer som kanske fallit i glömska. KB:s affischsamling är välkänd, liksom den på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

På Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek finns några arkivboxar med fotografier från kommunalvalet 1954. Stockholms Arbetarekommun har dokumenterat valrörelsen i Stockholm, med bilder på affischer från de olika partierna.
De är mycket präglade av tidsandan – samtidigt är de eviga.
Bostadspolitiken var en het fråga och här vänder sig Folkpartiet, som ingick i den borgerliga stadshusmajoriteten, till den svenska regeringen med sitt budskap. Affischen är fotograferad framför Operan.
Det är ont om bostäder i Stockholm. Men det är Socialdemokraterna och bondeförbundet (bf) i regeringen som ska lösa problemet.
Inflyttningen från landsbygden pågick för fullt, men man hade ännu inte kommit igång med bostadsbyggandet på allvar.
Socialdemokraterna i Stockholm hade samma budskap då som nu – lägg ner Bromma flygplats och bygg bostäder i stället.
Den stora skillnaden på då och nu är förstås att Arlanda flygplats finns i dag, invigd 1959.

Eftersom kommunalvalen samtidigt var ett val av dem som valde ledamöter till första kammaren finns inslag av både kommunalpolitik och rikspolitik bland Stockholmsaffischerna.
Folkpartiet tycker att de borde gå. Socialdemokraternas svar finns på affischen intill: Folkpartiets Bertil Ohlin och Högerpartiets Jarl Hjalmarson kan gott kan fortsätta att stå. Socialdemokraterna och Bondeförbundet satt kvar till 1957. 

2599_o_5_2_020

2599_o_5_2_021

2599_o_5_2_022

2599_o_5_2_024

 

Text Karin Englund karin.englund@tele2.com

ANNONSER