ANNONSER

Att bevara källa “Q”

Artikeln publicerades i Arkiv nr 2 2021 QAnon-rörelsen är en nordamerikansk konspirationsteoretisk rörelse som är spridd över större delen av världen. För att som forskare kunna möta de problem som finns i materialet har jag helt enkelt börjat spara ner det – på ett sätt som kan jäm-föras med vad vi arkivarier brukar benämna en migrering. I de flesta fall när vi tar hand om ett.. Läs vidare

ANNONSER

Att bevara källa “Q”

Artikeln publicerades i Arkiv nr 2 2021 QAnon-rörelsen är en nordamerikansk konspirationsteoretisk rörelse som är spridd över större delen av världen. För att som forskare kunna möta de problem som finns i materialet har jag helt enkelt börjat spara ner det – på ett sätt som kan jäm-.. Läs vidare

Företagsarkiv – problem och möjligheter

Artikeln publicerades i Arkiv 1/ 2021 Företagsmaterial betraktas ofta med skepsis, men kombinerat med andra källtyper kan de ge en djupare och mer nyanserad förståelse av ett skeende. Historiker måste ofta motivera varför forskning om det förflutna är relevant i dagens samhälle. Det finns.. Läs vidare

Slav under din födelseattest?

Artikeln publicerades i Arkiv 1/ 2021 Konspirationsteorin ”The Birth Certificate Enslavement-Conspiracy” relaterar till en arkivhandling – födelseattesten. Teorin bygger på att en ond administrativ dubbelgångare skapas som sedan staten använder för att ta olika typer av lån. För ett a.. Läs vidare

ANNONSER

Så lärde jag känna Pelle Söderberg

Artikeln publicerades i Arkiv 1/ 2021 Pelle Söderberg var en pionjär inom stålindustrin och tog bland annat bessemerstålet till den svenska och nordiska marknaden. I den här artikeln som tidigare är publicerad på Bizstories.se berättar författaren till biografin om stålpionjären om proje.. Läs vidare

Processorienterad informationskartläggning ur ett helhetsperspektiv

Maria Kallberg Khanahmadi och Lisa Knutsson Fröjd, brinner för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning specifikt. Tillsammans har de utvecklat en holistisk metod för att bedriva processorienterad informationskartläggning i syfte att utveckla informationsförvaltning inom Reg.. Läs vidare

En pandemi för hundra år sedan

Det är en kylig oktoberdag i Göteborg 1918. En spårvagn passerar och plingar till. Spårvagnen är nästan helt tom.  Snart passerar en annan spårvagn. Den drar en vagn som är smyckad med ett kors. Det är en likspårvagn, på väg till kyrkogården med ännu ett offer för spanska sjukan. &n.. Läs vidare

ANNONSER

#Corona2020 – Dokumentera mera

För att vi framtiden ska kunna förstå vad som hände under coronapandemin måste vi säkra information och fånga samtidens röster. Arkiven är goda förvaltare av information, men för att lyckas med att skapa ett brett källmaterial för framtida forskning krävs det ett proaktivt arbetssätt... Läs vidare

Den verkliga utgången i Sagerska målet

Tekniken som vi omgivit historiska källor med har gjort dem mer tillgängliga än någonsin tidigare. I litteraturen om det historiska Sagerska målet kan man läsa att våldsmannen som 1848 förgrep sig på Sophie Sager fälldes i domstol. Detta är högst tveksamt och idag kan man upptäcka att s.. Läs vidare

Rock i arkivet

Få känslor är så starka som nostalgin kring ungdomsårens popkultur. Det vet Lars Östvall som är arkivchef på Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Genom utställningar, konserter och arkiv har han samlat in och tillgängliggjort lokal pophistoria i snart 20 år. För tidskriften Arkiv berät.. Läs vidare

Uppdrag: Bevara Moderna museets samling digitalt i 1000 år

Arkivbyrån Archiwwwe sammanställde och bearbetade Moderna Museets samling för digitalt bevarande i 1 000 år. Matias Vangsnes, grundare och VD berättar om utmaningar och insikter från projektet.   I den digitala arkivvärlden har vi lärt oss betydelsen av att löpande konvertera för.. Läs vidare