ANNONSER

Recension- Tjära Statsministern!

Barns brev till makten, Lotta och William Oudhuis, Stenberg-Schentz Förlag

Under årens lopp har det kommit ut en del böcker med barns brev. Det har exempelvis varit barns brev till tomten och till gud. Den här gången är det barns brev till makten som har hamnat i fokus, det vill säga barnens brev till statsministern. Ämbetet får här representeras av både Göran Persson och Fredrik Reinfeldt, om än huvudsakligen Göran Persson. En rolig detalj är att man har valt att skanna in breven. Detta gör innehållet något mer levande, om än ibland något svårtytt, och en bättre helhetsupplevelse ges.

Skillnaderna mellan innehållet i breven och även typ av brev är förstås stor.
Givetvis har inte minst författarnas ålder en viss betydelse i detta avseende. Som alltid är det förstås mycket rolig läsning och det är svårt att inte brista ut i gapskratt med jämna mellanrum. I övrigt är det som man kan förvänta sig – breven pendlar mellan kopior av vuxnas åsikter och mer specifika barnsperspektiv – som att man vill ha godisregn. Mittemellan kanske man ska placera de mer idealistiska breven som ofta ses hos yngre förmågor – såsom mot exempelvis krig, djurförsök och utvisning av flyktingar.

Det är förstås svårt att veta hur representativa författarna till boken har varit i sitt urval, men man slås ändå av att rätt många av brevskrivarna är rätt politiskt inkorrekta – med förslag på att stressen hos småbarn skulle minska om de fick supa till varje helg. En stor grupp är förstås också barnen med mer personliga frågor till statsministern och som exempelvis tar upp den ständigt lika aktuella frågan om hur det är att vara statsminister.

En trevlig presentbok alltså och kanske inte minst till politiskt intresserade vänner. Säkerligen är det ett typiskt arkivarieperspektiv som anläggs nu, men det saknas ändå ett inledande kapitel från författarparet med reflektioner, eller för den delen någon mer tematisk indelning av breven. Givetvis får breven nu tala för sig själva, men samtidigt skulle det nog inte varit till nackdel att presentera breven i en mer bearbetad inramning – hur svårt det än kan vara i praktiken att hitta lämpliga indelningsgrunder.

Lars Lundqvist
Arkivkonsult, NLA

ANNONSER