ANNONSER

Porträttet: Margareta och Harriet – damerna bakom Arkiv

I år fyller Arkiv 20 år, en tidning som inte hade varit möjlig utan två damer som har ägnat stor kraft och tid åt både tidningen, NLA och det ideella arbetet inom arkivsektorn. Damerna som avses är förstås Harriet Kvist och Margareta Linday Natt och Dag.

Både Margareta och Harriet kom in i arkivsektorn lite av en slump och båda från den enskilda sektorn. Att Margareta kunde utföra mycket kunde man notera redan under hennes ungdom. Hon byggde bland annat upp Svenska Blå Stjärnans ungdomförbund och 1979 blev hon utsedd av den borgerliga regeringen att, som första kvinna utan politisk bakgrund, ingå i Statens ungdomsråd. Efter det kom hon in i bankvärlden, först som chef inom SEB och sedan gick hon över till Svenska Handelsbanken. I samband med att hon hade fått tjänsten som arkivchef för Handelsbankskoncernen kom hon in på arkivbanan.

Harriet började sin yrkersverksamma tid som läkarsekreterare men vidareutbildade sig på universitet och började doktorera i litteraturvetenskap. Som doktorand var det rätt naturligt att hamna inom biblioteksområdet. Men som chef för arkiv och bibliotek på Verkstadsföreningen (numera Teknikföretagen) kom hon också naturligt i kontakt med arkivfunktionen. I många år har Harriet Kvist även drivit ett eget företag som biblioteks- och arkivkonsult och har bland annat varit annonsackvisitör för Tema Arkiv. Både Harriet och Margareta har dessutom varit ordförande för NLA under flera år.

Det var under Harriets tid som ordförande för NLA som man tillsammans med Kristina Sandmark i AAS beslutade att starta en gemensam tidskrift 1991. Margaretas stora betydelse för tidskriften kan sägas ha varit att hålla ordning på ekonomin och tillsammans med de övriga ägarföreningarnas ordföranden rekonstruera föreningen, bland annat genom att se till att ägarföreningarnas ansvar knöts ihop med Tema Arkivs styrelsearbete. Detta arbete möjliggjorde att styrelsen senare kunde anställda en redaktör.
– Arkiv fungerar som ett språkrör för de många olika föreningarna som är med, säger Harriet när hon får frågan om tidningens uppgift idag och i framtiden. Margareta tillägger:
– Då arkivarbetet i många företag är ett ensamarbete så kan tidningen som jag ser det främst fylla två uppgifter; dels bedriva utbildningsverksamhet, dels visa på olika utvecklingsformer och inte minst utgöra en sammanhållande länk mellan olika människor som arbetar med arkiv.

När det gäller frågor om framtiden för arkivariekåren menar Margareta att mycket har hänt och att man ute i företagen idag ofta är mer benägna att anställa väl utbildade personer inom just arkiv- och dokumentsektorn.
– Men, påpekar hon, vad som är absolut nödvändigt för att denna trend ska hålla i sig är att en arkivarie både kan marknadsföring och ekonomi. På så vis kan arkivarien påvisa att en effektivt fungerande dokumenthantering direkt påverkar företagets lönsamhet.
Även Harriet påpekar vikten av att kunna marknadsföring och att få en position i företaget eller organisationen – gärna i ledningsgruppen. Hon pekar också på det viktiga i att kunna utveckla policies för organisationens arbete.

Det är kanske inte så konstigt att två företrädare som har arbetat inom den privata sektorn betonar behovet av att marknadsföra sig och att kunna ekonomi. Speciellt inte två kvinnor som på många sätt visat vikten av att synas och att marknadsföra sig i arkivvärlden. 

”Arkiv fungerar som ett språkrör för de många olika föreningarna som är med”

Harriet Kvist
ålder: 72
bakgrund: Fil.mag, påbörjade doktorandstudier, Chef för dokumentationsenheten på Teknikföretagen 1976-1995. Sedan 1995 eget företag HKvistAB 4K och aktiv i yrkesföreningar inom biblioteks-och arkivvärlden.
bor: Österskär.
familj: man, två döttrar och tre barnbarn.
intressen: litteratur, film, teater, skid-åkning och segling.

Margareta Linday
Natt och dag
ålder: 70
bakgrund: ungdomspedagog med universitetsstudier i pedagogik och sociologi, Svenska Blå Stjärnans Ungdomsverksamhet, Statens Ungdomsråd, eget finansbolag, Ahlsell El, SHB centralarkiv och ordförande i NLA. Nu pensionär på heltid!
bor: Trosa (maj t.o.m. september) och Stockholm (oktober t.o.m. april)
familj: tre barn, sex barnbarn och två hundar
intressen: Barn, barnbarn, hundar, trädgården i Trosa, bridge, släkt och vänner, måla olja (helst landskap) måla glas och porslin och utställningar.

no1-halfprofile-photo

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

ANNONSER