ANNONSER

Porträttet Åke Pettersson – arkivpolitisk tungviktare

Vid 26 års ålder blev han Sveriges yngsta landstingsråd i Stockholm, senare statssekreterare i Socialdepartementet, ställföreträdande chef för Nordiska rådets parlamentariska sekretariat, partisekreterare under elva år med mera.

Sedan maj förra året är du nyvald ledamot i Folkrörelsernas arkivförbunds styrelse. Vad var anledningen till att du accepterade att kandidera? 
– Jag blev övertalad, men det var kanske inte så svårt. Jag har levt en stor del av mitt liv i Folkrörelsesverige och känner starkt för att förankra framtiden i det som har varit. Annars blir vi historielösa. Arkiven bevarar minnet av människor och skeenden. De är en viktig del av vår demokrati. Ibland när man läser gamla diskussionsprotokoll får man till och med känslan av att själv vara närvarande. Dessutom är de som jobbar med arkiven mycket trevliga människor. Jag har tidigare varit ordförande i Riksarkivets styrelse i nästan tio år. Även i Riksarkivet, liksom i landsarkiven och Krigsarkivet var det genomgående besjälade och engagerade personer med djupa kunskaper jag mötte, säger Åke.

På frågan om det var någon särskild episod eller händelse från arkivvärlden som han minns särskilt väl, berättar han om hur det gick till när den enorma digitaliseringen av de historiska lantmäterikartorna startades.
– I Fränsta i Ånge kommun hade Riksarkivet startat Mediakonverteringscentrum, MKC, för att skanna alla kyrkoböcker. Det var i sig ett gigantiskt projekt som staten anslagit medel till. När vi såg att det skulle komma att uppstå ett vacuum när det var färdigt inleddes överläggningar med Lantmäteriverket om en tänkbar digitalisering av de omfattande historiska kartorna från Storskiftet och Laga skiftet. De finns från i princip varje by och gård i Sverige. Original fanns då på varje länsstyrelse. Delvis ny teknik måste köpas och många tiotals personer kunde sysselsättas under lång tid. Inga medel fanns tillgängliga. En ansökan om medel från EU utarbetades och bifölls av EU för att täcka halva kostnaden att starta renovering och digitalisering av kartorna, säger Åke Pettersson och fortsätter:

–  Vissa regionala medel erhölls, om jag minns rätt. Men det återstående stora beloppet måste regeringen anvisa. Vi fick först inget gehör därifrån. EU:s anslag var tidsbegränsat. Riksarkivet bjöd då in Ulrika Messing som var statsråd i Näringsdepartementet att besöka Fränsta för att ta del av pågående verksamhet. Hon accepterade. Schemat styrdes så att hon kom att genomföra besöket i upptakten till valrörelsen. Inte kunde hon komma tomhänt då! Hon hade flera tiotals miljoner med sig i regeringsbeslut när hon väl kom. Resten är historia …, säger Åke Pettersson belåtet och lägger till:
Idag har Sverige ett unikt material av fastighetskartor digitaliserat och tillgängligt för alla.  Originalkartorna är renoverade och förvaras i Härnösand i ett ombyggt stridsvagnsgarage som nu är arkiv.

Åke Pettersson har deltagit i 16 olika statliga utredningar, åt nästan alla departement. Den senaste gällde säkerheten i det centrala betalningssystemet. Den föregående var utredningen om de stora rovdjuren. Pensionssystemet, informationssäkerhet, Sveriges krishanteringssystem, Sveriges politik för global utveckling, sanktionerna mot Sydafrika, produktkontroll och vårdutbildningar handlar några av utredningarna om.
Att vara statlig utredare är bland det mest konstruktiva som finns, säger Åke. Det finns ett av regeringen fastställt direktiv med tidsram. Budget förhandlas det om. Man börjar med rent skrivbord, nollställd, beskriver problem, analyserar och lägger fram ett tryckt betänkande med slutsatser och förslag. Så slutar man varje utredning med rent skrivbord och alla arkivhandlingar i Riksarkivet. 

Åke Pettersson
Idag är Åke Pettersson pensionär. Några uppdrag finns kvar, som i FA. Annars är det hans fru Solveig och deras fyra barn, med familjer och snart fem barnbarn, som upptar tiden. Och skogen i Vimmerby. En och annan älg lär det fortfarande bli. 38 är visst dagsnoteringen.

Text Karin Englund karin.englund@tele2.se Illustration William Haddock williamhaddock@hotmail.com

ANNONSER