ANNONSER

Oklart öde för Saabs arkiv

Saab har en längre tid befunnit sig i ett osäkert tillstånd. Ska företaget säljas? Var och under vilka former ska det i så fall drivas vidare? Även Saabs arkiv går en okänd framtid till mötes.

För närvarande används Saabarkivets räkenskaper i konskursförvaltarnas granskning av företagets ekonomi. Arkivet är i högsta grad viktigt för att granskningen ska gå att genomföra. Eftersom konkursförvaltningen har begränsade möjligheter att lägga pengar på ordnande och förtecknande är det vid konkurser viktigt att materialet är i god ordning redan från början.

Först efter att konkursförvaltarens arbete är klart kan handlingarna värd-eras och eventuellt tas om hand. Om Saab säljs kommer de delar av arkivet som är värdefulla för den nya ägaren följa med i köpet. Det arkivmaterial som köparen inte är intresserad av kan skänkas till Saabs museum eller regionala arkivinstitutioner.

Chefen för Saabs museum, Peter Bäckström, vill inte spekulera i vilka handlingar som skulle kunna vara intressanta för museet förrän Saabs framtid har avgjorts. Han poängterar att man har en god bank med kunskap om produkterna men att det inte går att göra några uttalanden om arkiv-

materialet förrän det blir klart om Saab blir nedlagt eller ska drivas vidare.

Även Regionarkivet i Göteborg skulle kunna ta emot delar av arkivet.

– Vi tar normalt inte emot arkiv från det privata näringslivet men eftersom Saabarkivet riskerar att (köras till tippe) ställer vi självklart upp. Vi har redan tagit emot Saabhälsans arkiv efter beslut av Socialstyrelsen, säger Bo Thalén, förvaltningschef för Region-arkivet, och fortsätter:

– Regionarkivet har ett stort arkiv med drygt 100 000 hyllmeter i Vänersborg. Där placerar vi Saabarkivet om det blir aktuellt. Tanken är att Innovatum skall äga arkivet och svara för kontakter med forskare etcetera. Om arkivet måste ordnas och förtecknas, vilket nog är sannolikt, då kan vi göra det. Men det kostar pengar och frågan är om någon är villig att betala.

Grovt sett kan arkiv sägas generera två olika sorters värde. Ett värde på marknaden, det pris någon är beredd att betala för informationen, och ett samhällsekonomiskt värde, den nytta arkivet kan ge samhällets organisationer och medborgare. Saabbolagens arkiv innehållet sannolikt handlingar som kan ge utslag på båda mätarna. Vad som faktiskt händer med arkivet såväl som företaget framöver kan vi dessvärre bara spekulera i. Det är dock uppenbart att det finns en vilja att ta hand om arkivet i regionen.

Bildtext: Ursaaben 1945 i Linköping.

Text David Tibblin david.tibblin@stockholmvatten.se

ANNONSER