ANNONSER

… och årsmöte

I samband med FALK:s konferens på Uppsala konsert & kongress den 20-21 september höll föreningen sitt års­möte.

Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade årsmötesdeltagarna välkomna. Till årsmötesordförande valdes Rolf Sjögren, Stadsarkivet i Norrköping och till sekreterare utsågs Gunnel Andersson, Region- och stadsarkivet i Göteborg.

•Verksamhetsberättelsen för 2010 antogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Antalet medlemmar vid årsskiftet var 317.

•Medlemsavgiften behålls oförändrad, vilket innebär 250 kr och 100 kr för studenter.

•Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Maria Bjersby Stenudd, landstingsarkivet i Uppsala och Petra Dornbusch, Täby kommunarkiv. Kvar i styrelsen sedan förra årsmötet är Torgny Fransson, Helsingborgs stadsarkiv, Krister Källén, Avesta kommunarkiv, Birgitta Torgén, Örebro läns landsting och Iréne Wretemo, Gävle stadsarkiv. Eva Karlsson, Alingsås kommunarkiv omvaldes till ordförande på två år.

• Sofia Särdqvist och Agneta Sundstrand valdes till revisor respektive revisorsuppleant på två år. Här kvarstår Göran Dolff (revisor) och Bo Johansson (suppleant) sedan förra årsmötet. Till valberedning på ett år valdes Hans Ramstedt, Landstinget i Värmland, Katarina Lennartsson, Region- och stadsarkivet i Göteborg och Malin Hedström, Nora kommun.

• Ordföranden avslutade årsmötet , tackade först årsmötesfunktionärerna och presenterade därefter Eskilstuna som nästa konferensstad.

Lena Jonsson, fiol, spelar i samband med kvällens buffé.

Lena Jonsson, fiol, spelar i samband med kvällens buffé.

Text Eva Karlsson eva.karlsson@alingsas.se

ANNONSER