ANNONSER

Inspirerande möten utlovas

När detta skrivs läggs de sista pusselbitarna för Arkivveckan, 14-16 maj i Västerås.
Vi samlas för att förkovra oss, debattera och framtidsspana för hela Arkivsveriges räkning. Alla är där eller borde vara där. Dagarna kommer att ge avtryck på hur utvecklingen kommer att se ut för våra hjärtefrågor.

Samverkan är nyckelord då vi arkivföreningar tillsammans med Riksarkivet formar innehållet i dagarna. Förhoppningen är att ge en helhetsbild över vad som är aktuellt och tydliggöra vägval framöver. Seminarierna kommer både att ha djup och bredd. Viktiga baskunskaper förmedlas parallellt med fantasieggande visioner.

Professionen, användare i vid mening samt beslutsfattare söker sig fram mellan de olika mötesplatserna som vi erbjuder. De flesta företagen på marknaden kommer också att visa upp sig som utställare. Det kommer att vara ett rikt smörgåsbord som blir presenterat. Vill du veta mer så besök vår hemsida för att inspireras.

Även Nordens riksarkivarier möts under dagarna. Vad kan vi lära oss av våra grannar? Vad har Finland gjort? Organisationen i Danmark och den norska modellen ger upphov till både frågor och svar som kan omvandlas i det praktiska arbetet. För arkivföreningarna kommer frågor om ytterligare samverkan att aktualiseras – allt från samgående till gemensamma aktiviteter. När det gäller tidskriften Arkiv borde den få en bättre spridning och därmed bli läst av allt fler arkivintresserade.

Efter ytterligare ett år med regionala kulturplaner kan vi summera hur arkiven står sig i den kulturpolitiska prioriteringen. En sak som är säker är att det är mycket olika. Intressant är också att ta del av hur balansen ser ut mellan offentlig finansiering och egna intäkter. Gissa om detta blir intensivt debatterat under dagarna!
 
Unika historiska handlingar som måste ses och tas på finns hos arkiven på olika sätt. Vi behöver bedömma allt från digitaliseringen och den elektroniska färskvaran
till hur vi ska ta hand om dem. Finns det någon samlad strategi för detta, kan vi fråga oss, eller gör var och en det på sitt sätt?

Samrådet med Riksarkivet kan vi se konturerna av då vi förhoppningsvis ses i
Västerås i mitten av maj. En inspirerande framtidsinvestering lovar vi dig!

Torgny Larsson
Ordförande FA

ANNONSER