ANNONSER

Inriktningsbeslut om samgående

Arkivveckan är avslutad och vi är flera som redan ser fram mot nästa arkivvecka. Hur långt ska det vara mellan dessa arkivveckor? Hur lång är en ”arkiviad”? Vid avslutningen meddelades att nästa arkivvecka blir år 2017 någonstans i Sverige. Vem är redo att ta över stafettpinnen från årets värdpar Västerås stadsarkiv och Arkiv Västmanland?

Vid arkivveckan var det flera arkivföreningar som passade på att hålla sina årsmöten. Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundets styrelser hade gemensamt tagit fram ett förslag till inriktningsbeslut om samgående. Bakom inriktningsbeslutet finns en gemensam vision om framtiden och verksamhetsbeskrivning. En modern förening måste spegla professionernas förändrade roller i en ständigt föränderlig värld. Därmed skapas möjligheter att bli en mer aktiv samhällsaktör. Idag arbetar de två föreningarna på liknande sätt med ungefär samma mål och målgrupper. Båda föreningarna ”brottas” med samma återkommande problem, att få ihop en aktiv styrelse, att få ihop en budget för verksamheten och att erbjuda verksamhet i hela landet. Kompetens och idéer skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt och onödigt dubbelarbete skulle kunna undvikas så att mer tid och kraft kan frigöras till arbete med nya viktiga frågor.

Båda föreningarnas årsmöten gav grönt ljus till inriktningsbeslutet om samgående. Det innebär att ett arbete startar omgående med att förbereda beslutsunderlag inför ett extra årsmöte i oktober vid den gemensamma höstkonferensen. Medlemmar i de båda föreningarna inbjuds att medverka i en referensgrupp för den nya föreningens stadgar med mera. Till referensgruppen har även representanter från närstående föreningar bjudits in. Senast till nästa ordinarie årsmöte februari 2014 kommer en eventuell sammanslagning att vara genomförd.

Arkivrådet AAS höstkonferens kommer att samarrangeras med Svenska Arkivsamfundet. Konferensen äger rum 23-24 oktober i Stockholm och temat är Den nya öppenheten – en konferens om öppenhet och sekretess, öppen data och allmän handling, öppet kulturarv och samhällsglömska. En nyhet för i år är att vi kommer att dela ut priset för Årets registratur! Årets underhållning är en DJ på trattgrammofon – Varning för Jazz. Bokningarna börjar redan trilla in. Konferensplanering är ett av flera exempel där de båda föreningarna kan samverka.

Katarina Ekelöf
Ordförande Arkivrådet AAS

Arkiv
Utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift. Arkiv är föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA), Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga sektorn (AAS), Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK), Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).
Ansvarig utgivare:
Petra Dornbusch (FALK) petra.dornbusch@taby.se
Chefredaktör:
Mats Janson (Åkesson & Curry)
m.janson@akessoncurry.com, 08-402 41 47
Omslagsbild: Sofia Brattwall
Layout: Marc Martínez
Redaktörer:
Anneli Brattgård (FALK) anneli.brattgard@ekero.se
Marie Thorn (NLA) marie.thoorn@gmail.com
Nils Mossberg (FALK) nils.mossberg@eskilstuna.se
Anna Cederlöf (AAS) anna.cederlof@braarkiv.se
Lars Lundqvist (NLA) lars.lundqvist@bredband.net
Anders Gidlöf (NAF) anders.gidlof@naringslivshistoria.se
Soili-Maria Olli (FA) smo.faw@telia.com
Karin Englund (FA) karin.englund@tele2.se
Jim Löfgren (AAS) jim.lofgren@tam-arkiv.se
Tipsa redaktionen:
Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller synpunkter på tidningen? Skicka e-post till arkiv@akessoncurry.com
Webbplats: temaarkiv.se
Produktion: Åkesson & Curry
Tryckeri: Göteborgstryckeriet
Upplaga: 1 800
Adressändring, uppsägning:
Kontakta respektive arkivförening
Annonser:
Bengt Åkesson (Åkesson & Curry)
b.akesson@akessoncurry.com, 08-402 41 50
Material som publiceras i Arkiv är skyddat av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätten tillhör artikelförfattaren respektive fotografen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse och så vidare förutsätter tillstånd av upphovsman. Den som skickar in material till Arkiv förutsätts medge elektronisk publicering.

ANNONSER