ANNONSER

”Här krävs samarbete!”

Som nybliven ordförande för FALK noterar jag med glädje att två av våra systerföreningar, Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet, väljer att gå ihop. Det är bra! Under min tid i arkivbranschen har jag ofta slagits av hur splittrade vi är och hur ofta vi väljer att konkurrera istället för att samarbeta. Det är oklokt och kontraproduktivt. Vår bransch är alldeles för liten och skör för att må bra av detta. Det är mycket bättre om vi går tillsammans och alltid framhåller vikten av arkiv, oavsett om vi arbetar inom stat, landsting eller kommun, med förenings- eller näringslivsarkiv. Det vill säga vikten av välordnade arkiv för en bra och levande demokrati, vikten av arkiv för forskning och inte minst lärande, vikten av arkiv för rättsäkerheten, vikten av arkiv för den enskildes upprättelse gentemot det offentliga, vikten av arkiv för samhällets eller den enskildes minne.
Arkivföreningarna är inbjudna till Riksdagens Kulturutskott. Exakt när mötet kommer att ske vet vi inte än, men budskapet från oss kommer då inte att exempelvis vara bristen på pengar för att bevara enskilda arkiv eller problemen med att få efterföljnad av arkivlagen, utan att arkiv är viktiga och behövs.
Under hösten har ett viktigt ramavtal för kommuner och landsting och då särskilt FALK:s medlemmar blivit klart. Med SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI:s) ramavtal för e-arkiv finns möjligheten att avropa lösningar för att införa e-arkiv. E-arkivsfrågan är dock mer komplicerad än att köpa in ett system. Systemet måste förvaltas, standarder för hur informationen ska levereras in till e-arkivet måste följas etc. De här frågorna är alldeles för stora och komplicerade för att ett litet kommunarkiv (med eller utan arkivarie) ska kunna ro dem i land. Här krävs samarbete! Samarbete mellan kommuner, mellan arkivfunktionen och IT och mellan dem båda och verksamheterna.
Även när det gäller att möjliggöra för allmänhet, forskare och elever att använda och få tillgång till vårt gemensamma kulturarv är samarbete en framgångsfaktor, för att inte säga nödvändighet. Arkiv, bibliotek och museer är olika på många sätt. Ändå är vi lika, särskilt ur användarens synvinkel. Den som letar efter information bryr sig inte om denna finns hos ett arkiv, bibliotek eller museum. Så – samarbeta mera!

Nils Mosberg
Ordförande i FALK och Tidskriften Arkivs ansvarige utgivare

Arkiv
Utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift. Arkiv är föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA), Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga sektorn (AAS), Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK), Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).
Ansvarig utgivare:
Nils Mossberg (FALK) nils.mossberg@eskilstuna.se
Chefredaktör:
Mats Janson (Åkesson & Curry)
m.janson@akessoncurry.com, 08-402 41 47
Omslagsbild: Marc Martínez
Layout: Marc Martínez
Redaktörer:
Anneli Brattgård (FALK) anneli.brattgard@ekero.se
Marie Thorn (NLA) marie.thoorn@gmail.com
Anna Cederlöf (AAS) anna.cederlof@braarkiv.se
Lars Lundqvist (NLA) lars.lundqvist@bredband.net
Anders Gidlöf (NAF) anders.gidlof@naringslivshistoria.se
Soili-Maria Olli (FA) smo.faw@telia.com
Karin Englund (FA) karin.englund@tele2.se
Jim Löfgren (AAS) jim.lofgren@tam-arkiv.se
Tipsa redaktionen:
Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller synpunkter på tidningen? Skicka e-post till arkiv@akessoncurry.com
Webbplats: temaarkiv.se

Produktion: Åkesson & Curry
Tryckeri: Göteborgstryckeriet
Upplaga: 1 800
Adressändring, uppsägning:
Kontakta respektive arkivförening
Annonser:
Bengt Åkesson (Åkesson & Curry)
b.akesson@akessoncurry.com, 08-402 41 50
Material som publiceras i Arkiv är skyddat av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätten tillhör artikelförfattaren respektive fotografen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse och så vidare förutsätter tillstånd av upphovsman. Den som skickar in material till Arkiv förutsätts medge elektronisk publicering.

ANNONSER