ANNONSER

Företagsarkivet – där gammalt blir som nytt

Det är över en och en halv kilometer långt och växer hela tiden: Företagsarkivet i Västerbotten – vår gemensamma minnesbank.

Men varför minnas företag? Varför minnas jobbet? Varför inte helt enkelt gå vidare i det som är och komma skall och glömma det som varit? Jo, för att utan historien saknar vi en viktig bit: kunskaper och erfarenheter som hjälper oss vidare.
En gång fanns de inte alls, dessa företag. Men när människor slöt sig samman i byar, samhälle och städer föddes också det vi kallar företag. Där är vi i dag. De föds och dör, förvandlas och utvecklas. Det som är eller har varit dokumenteras och bevaras. Förhoppningsvis. Ibland går det förlorat.
Det vill vi motverka! säger Gunilla Wikström, arkivarie och platschef i Skellefteå, en av fyra anställda med uppgift att ta hand om företagsarkiven, bevara dem och göra dem tillgängliga för forskare och allmänhet.

Allt började 1987. Företagsarkivet i Västerbottens bildades med kansli på Nordanå i Skellefteå och med arkiv både på Brännan i Skellefteå och i Umedalen, ett för norra länsdelen och ett för södra. I dag ett arkiv på totalt nästan 2 000 hyllmeter! Det är en hel del och här finns det mesta, från små företag till de riktigt stora. Här samlas ölutkörare och skräddarmästare med hädangångna jättar som Scharins.
Ett herrelöst företag som redan lockat många forskare, berättar Gunilla Wikström. Bäst är att det från början inte alls fanns någon avsikt att spara allt detta. Därmed har det inte heller gallrats eller tillrättalagts. Företaget gick i konkurs och materialet lagrades i lador i Klemensnäs. Peter Gustavsson på Folkrörelsearkivet fick höra talas om saken, lånade släp och fraktade allt till Nordanå. När Företagsarkivet bildades hamnade materialet hos oss. 110 hyllmeter material!

I dag finns det mesta i Företagsarkivet. Allt från företag med övertydliga namn som AB Elektriskt ljus till mera kryptiska AB Sångfågeln i Skellefteå. Somliga företag är, mer eller mindre, gåtor. En del lär förbli mysterier.
Men spännande är det! Hos Företagsarkivet finns en stor del av de västerbottniska företagens historia samlad. Det är dit forskare söker sig, för att utreda ett enskilt företags historia, eller för att kartlägga historien i stort. Svaren på frågorna finns i protokoll, brev, ekonomiska redogörelser, foton, reklammaterial …

Och nog har det hänt mycket genom tiderna. År 1936 var cirka 9 500 personer sysselsatta inom hantverk och industri i Västerbottens län och trettio år senare handlade det om mer än det dubbla. Tar man exemplet Norsjö socken för en period av fem år (1951-1956) ser man att antalet företag höll sig ganska konstant – ett hundratal – medan antalet anställda ökade från 317 till 365 personer. Företag inom branscher som metall, jord- och sten, trä, livsmedel, textil- och tvätt, läder- skinn och gummivaror, byggnad och olika former av service.
Det allra första företag som hamnade i hyllorna hos Företagsarkivet var för övrigt Bäcklunds Metallvarufabrik, grundad redan 1860. I dag utgör det samlade materialet 4,15 hyllmeter.

Att vara nostalgisk är inte detsamma som att vara konservativ och bakåtsträvande. Det kan handla om igenkännandets glädje, men även nyupptäckarglädje. Plötsligt blir det ”gamla” nytt igen, fast på ett annat sätt. Att upptäcka historien kan vara ett sätt att ge nytt liv åt företaget.
Ett företag börjar med en idé. Någon kommer på något som ingen har tänkt på förut, samtidigt som man skapar möjlighet att försörja sig själv och andra. Företagsarkivet rymmer i dag mängder av sådana exempel: bagerier, ångsågar, tidningar, tegelbruk – för att inte tala om det omfattande skjutsväsendet.
Vem minns inte hur man stått med tindrande barnaögon i en affär och fascinerats av allt det märkliga? Vem minns inte hur man första gången besökt ett riktigt stort företag och känt förundran över att något sådant kunde finnas? Kanske är det så man måste se det, med barnaögon …

Vi lever i en tid av ständiga och snabba förändringar. Då kan det vara skönt att vila i det bekanta, det som en gång skänkte trygghet. Fler och fler företag har upptäckt det: Genom att lyfta fram den egna historien – i böcker, utställningar, eller på annat vis – har de väckt större nyfikenhet för det som händer i dag. Därför är det förstås viktigt att företagens historia tas tillvara medan tid är. Det som en gång gått förlorat är för alltid borta.

Vår uppgift är att ta hand om, bevara och ordna material som förvaras eller doneras, säger Gunilla Wikström. Det är viktigt för själva företagen, men även för många andra och för hela vårt gemensamma minne. 

”I dag finns det mesta i ­Företagsarkivet. Allt från företag med övertydliga namn som AB Elektriskt ljus till mera kryptiska AB Sångfågeln i Skellefteå.”

Text Åke Lundgren

ANNONSER