ANNONSER

Föreningsarkivet Västernorrland fyller sjuttio

Folkrörelsearkivet Västernorrland fyller 70 år i år. Det firades i mitten av november i bästa folkrörelseanda med konferens och kalas på Söråkers Folket Hus. Dessutom har man sammanställt en jubileumsbok, som är en intressant mosaik av personliga arkivminnen, historik, ekonomi, bilder och förteckningar över styrelser och personal. I bokens inledning sammanfattar Bengt Göransson, tidigare utbildnings- och kulturminister, sin syn på arkiv och jubileer. Jag väljer ut en av punkterna och rekommenderar även de övriga till läsning:
”Arkivarbete kräver kunskap – numera skäms jag inte längre, men förtränger inte heller den okunnighet med vilken vi i våra lokalföreningar skötte våra arkiv när jag var ung. Varenda stencilerat cirkulär från riksorganisation och distrikt sparade vi, men tyckte inte att ordförandens, med blyertspenna gjorda minnesanteckningar, kunde vara värda att spara.” 

ANNONSER