ANNONSER

Fokus: e-gallring

År 1986 utkom NLA:s populära handbok Gallra rätt, en bok där tio författare behandlar olika aspekter av gallringsproblemet i analoga arkiv. Bokproduktioner som denna är en stor angelägenhet för NLA. Föreningens verksamhet vilar på den tradition av kunskapsförmedling som redan vid grundandet 1957 var den starkaste drivkraften till föreningens uppkomst.

Mycket har hänt på de 26 år som har gått sedan dess och i dag hanteras mer och mer information digitalt. Detta ställer mycket höga krav på informationsvärdering samt strukturerad och genomtänkt gallring av e-handlingar som skapas och lagras i system och databaser. Det är just därför den bok, som nu planeras av en projektgrupp inom NLA, är tänkt som något av en digital version av Gallra rätt.

Boken, som även genom sitt arbetsnamn, E-gallra rätt, knyter an till sin analoga föregångare, kommer att behandla definitioner och regelverk rörande gallring, generella krav på gallring i IT-system, gallringsstrategier och löpande arbete med gallring. Vår förhoppning är att boken, på ett pedagogiskt sätt, ska kunna förklara vad som menas med e-gallringen och hur man praktiskt löser gallringsproblematiken i system och databaser.

Målet är att boken ska komma ut till Arkivveckan 2013, där ni kommer att få möjlighet att köpa den till ett fördelaktigt pris.

Avslutningsvis vill jag påminna er om att föreningen finns till för er. Tveka inte att ta kontakt med NLA:s styrelse om ni har önskemål om specifika ämnen inom informationshantering som vi kan skriva om eller ordna kurser kring.

Anastasia Pettersson

Ordförande NLA

ANNONSER