ANNONSER

Arkivlagens avstraffande – en potentiell katastrof

Det här numret av Arkiv handlar om katastrofer av olika slag. Jag rekommenderar alla att förutom att läsa artiklarna, snarast införskaffa ett exemplar av William Försth och Inger Ligmajers eminenta handbok Disaster management. Riskhantering och riskidentifiering för arkiv. Boken gavs ut under Arkivveckan i Västerås i våras och har fått ett fint mottagande. Dock, nöj er inte med att bara läsa den. Arbeta även fram en katastrofhanteringsplan så att arbetet blir enklare om olyckan är framme.

En annan typ av katastrof som vi i arkivsektorn nyligen fick kännedom om var utspelet från de två centerpartistiska riksdagshennen Solveig Zander och Emil Källström som motionerade om arkivlagens avskaffande eftersom ”den nuvarande ’datavärlden’ ställer andra krav på arkivering än tidigare”.  Firma Zander & Källström anser i motionen att idag skrivs ”näst intill inte ett enda protokoll och handlingar i pappersbilaga” och därför, menar de, är arkivering enligt nuvarande lag överdriven. Exakt vad detta innebär och huruvida de båda politikerna förstått framgår inte, men plötsligt kändes det inte längre så svårt att förstå varför det en gång så stolta landsbygdspartiet håller på att avskaffa sig självt!

Under 2012 upphörde Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv som en konsekvens av regeringens nya kulturpolitik och den så kallade Kultursamverkansmodellen som lägger fördelning av statliga kulturpengar på en regional nivå. Istället för enskilda nämnden inrättades det så kallade Samarbetsrådet för enskilda arkiv. Rådet kommer inte att besluta om utdelning av bidrag men däremot fungera som ett nationellt samverkans- och samrådsorgan mellan den nya nationella Riksarkivorganisationen och den enskilda arkivsektorns organisationer Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA). Som ett första resultat av rådets arbete anordnas en konferens för enskilda arkiv den 15-16 oktober där bland annat Riksarkivets nya policy för enskilda arkiv ska diskuteras. I och med att landsarkiven upphörde som självständiga myndigheter uppkom behovet att ta fram en gemensam nationell policy istället för tolv. En åtgärd som vi inom den enskilda arkivsektorn länge efterlyst och nu applåderar.

Höstens höjdpunkt för min del kommer annars att bli den kraftigt subventionerade studieresa vi i Näringslivsarkivens Förening anordnar till Manchester den 24-25 oktober. Har du som är NAF-medlem ännu inte anmält dig, gör det snarast! Gå in på www.naringslivsarkiv.se för mer info.

Per-Ola Karlsson

Ordförande Näringslivsarkivens Förening (NAF)

Arkiv

Utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift. Arkiv är föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA), Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga sektorn (AAS), Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK), Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA).
Ansvarig utgivare:
Petra Dornbusch (FALK) petra.dornbusch@taby.se
Chefredaktör:
Mats Janson (Åkesson & Curry)
m.janson@akessoncurry.com, 08-402 41 47
Omslagsbild: Sofia Brattwall
Layout: Marc Martínez
Redaktörer:
Anneli Brattgård (FALK) anneli.brattgard@ekero.se
Marie Thorn (NLA) marie.thoorn@gmail.com
Nils Mossberg (FALK) nils.mossberg@eskilstuna.se
Anna Cederlöf (AAS) anna.cederlof@braarkiv.se
Lars Lundqvist (NLA) lars.lundqvist@bredband.net
Anders Gidlöf (NAF) anders.gidlof@naringslivshistoria.se
Soili-Maria Olli (FA) smo.faw@telia.com
Karin Englund (FA) karin.englund@tele2.se
Jim Löfgren (AAS) jim.lofgren@tam-arkiv.se
Tipsa redaktionen:
Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller synpunkter på tidningen? Skicka e-post till arkiv@akessoncurry.com
Webbplats: temaarkiv.se
Produktion: Åkesson & Curry
Tryckeri: Göteborgstryckeriet
Upplaga: 1 800
Adressändring, uppsägning:
Kontakta respektive arkivförening
Annonser:
Bengt Åkesson (Åkesson & Curry)
b.akesson@akessoncurry.com, 08-402 41 50
Material som publiceras i Arkiv är skyddat av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätten tillhör artikelförfattaren respektive fotografen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse och så vidare förutsätter tillstånd av upphovsman. Den som skickar in material till Arkiv förutsätts medge elektronisk publicering.

ANNONSER