ANNONSER

Arkivfynd från den politiska he tluften

Det är ofta udda och oväntade föremål i arkiven som väcker intresse och leder vidare till frågor och kanske rentav fördjupade studier. Vid arkivvisningar är det därför tacksamt att kunna plocka fram något som berättar om dramatiska händelser: en värja, ett exemplar av någon förbjuden skrift – eller August Palms brödtärningar.

August Palm var ett PR-geni. Han var en god agitator och han samlade stora åhörarskaror när han drog runt i landet på 1880- och 1890-talen och pläderade för ett rättvisare samhälle. Malmö var hans politiska bas fram till 1885. Hans arbete var mer spektakulärt än strukturerat, kan man nog säga. Han möttes av misstro och fiendskap från många håll. Bland ”de egna” fanns det många motsättningar. De första åren präglades av stökiga möten, rivalitet och bråk, nystartade och snart nedlagda organisationer och tidningar.
Till sist enades man i Malmö om att Palm nog skulle göra mer nytta i Stockholm. Från sommaren 1885 var han med och omvandlade den tidiga arbetarrörelsen i huvudstaden. Han ville ha offentliga möten och en tidning i stället för halvt privata sammankomster och diskussionsklubbar. Han fick igenom sin vilja och det blev både offentliga möten och tidningen Social-Demokraten. Sedan bröt förstås stridigheterna ut igen och många är de satirteckningar som visar hur man på olika sätt försöker få ordning på den besvärliga skräddaren.
Han skickades ut på agitationsresor igen, för man insåg att det var där hade han sin verkligt stora talang.
August Palm var inte rädd för konflikter, eller ens handgemäng. Han insåg PR-värdet i rejält slagsmål. Vid ett möte i Mölndal hindrade ortens länsman honom från att tala. Palm blev arg och ville veta varför och tillhöll länsman att hålla sig till lagen. Länsman å sin sida hotade med stryk och knuffade Palm utför en trappa. Palm skrev till landshövdingen i länet och ville veta om detta var ett godtagbart länsmannabeteende.

I en skrivelse till landshövdingen förklarar länsman att Palm uppträtt oförskämt och därför avvisats. Han hade uttalat sig ”i ohövliga ordalag eller så kallad socialistton”. Därmed var saken av allt att döma utagerad.
Men brödtärningarna då, vad har de med Palm att göra? Jo, 1886 dömdes August Palm till fängelsestraff för att han i ett tal i Hudiksvall hade smädat riksdag och regering genom att påstå att: ”Vi hava en usel regering och dåliga representanter i riksdagen som ingenting begripa av arbetarnas och den betrycktes sak”. Just 1886 – under ”åtalsraseriets” dagar – var man från samhällets sida ovanligt pigg på att sätta socialdemokrater i fängelse. Den sommaren satt ytterligare tre socialdemokratiska redaktörer i fängelse för olämpliga uttalanden, varav en var Hjalmar Branting.

August Palm fick drygt tre månader i finkan för sitt uttalande och det var då, när han satt på Långholmen och hade tråkigt, som han knåpade ihop dessa tärningar av brödransonen i fängelset. Sedan spelade han tärning med sig själv, för att få tiden att gå.
Och – som den agitator han var – sparade han tärningarna och överlämnade dem till Arbetarrörelsens arkiv, när det startade 1902. I Palms personarkiv finns också ett par krossade glasögon som han lämnade till arkivet, som ett exempel på hur det kunde gå till i den politiska hetluften. Han uppmanade också alla andra kamrater att se till att spara intressant material och överlämna till arkivet. 

Bildtext: August Palms brödtärningar, gjorda av
fängelsebröd, så torrt och näringsfattigt att
de inte möglat, trots att de fyller 117 år i år.

Text Karin Englund karin.englund@tele2.se Foto ARAB

ANNONSER