ANNONSER

Arkiv – en utbildningsfråga

Behövs verkligen arkiven då allt finns på nätet? Nu börjar vi skönja en kritisk motkraft till denna fråga. Allt finns ju inte och dessutom kan man inte fullt ut lita på det vi kan klicka fram.
Samtidigt är det viktigt att motverka missbruk och förvanskning av vår historia. Detta uppmärksammades särskilt på FA:s stämma i våras.
Ett ökat intresse för historia kan bli arkivens gyllene tillfälle att ta ordentlig plats. I arkivens samlingar finns allt från enskilda personers, företags, släkters och organisationer verksamheter samlade. Man kan säga att det är allas vårt minne.
Sök dina rötter i individualismens spår och visa hur nödvändigt det är att ha ordnade och tillgängliga arkiv. Sökandet ger ofta både den enskilde och andra betraktare goda historielektioner. Detta vore inte möjligt utan goda ledsagare såsom välutbildade och engagerade arkivarier.
När nu också tydliga signaler kommer från skolans värld kan vi bli allt mer hoppfulla. En ny historieundervisning är på gång både i grundskolan och i gymnasiet. Ett nödvändigt och samhällsnyttigt samarbete mellan skola och arkiv ligger framför oss. När det gäller källanvändning skrivs mycket om vikten av att använda källmaterial från arkiven. Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt material sker genom arkiv. Undersökningar ska utgå från en formulerad historisk frågeställning. I metodanvisningar skrivs mycket om vikten av autentiskt källmaterial. Vi har en ovanligt gynnsam situation i Sverige med välordnade arkiv inte minst inom den enskilda sektorn. Nu när historieämnets ställning stärks i skolan och kursplanerna betonar vikten av att också möta den äkta varan, originalhandlingarna i arkiven, kommer vi att få nya arkivanvändare.
Nu gäller det att vi är på tå och är kreativa så att vi verkligen bidrar i historie­undervisningen framöver. För er som vill läsa mer om detta är det den nya läroplanen, Lgr 11, och gymnasiereformen, Gy 11, som gäller. Historielärarna kommer att se arkiven som en aldrig sinande källa att ösa ur. Eleverna kommer att tycka att det är häftigt att se på, hålla i och lukta på dokument som deras förfäder i släktled efter släktled arbetat med för att bygga det här samhället.
Så fogar vi samman den egna individualismen, det ökande historie­intresset och vårt demokratiska uppdrag. Det är en utmaning som heter duga i ­folkbildningens tjänst.

Torgny Larsson Ordförande FA

ANNONSER