ANNONSER

Verksamhetsbaserad arkivredovisning i mål

Från och med årsskiftet 2014 införde Vallentuna kommun verksamhetsbaserad arkivredovisning. Verksamhetsbaserad arkivredovisning är anpassad för modern administration, där information produceras digitalt i allt större utsträckning. Det ersätter det allmänna arkivschemat från 1903 som var anpassat för den tidens pappersdokumentation.
Redovisningen bygger på verksamhetens processer, som har kartlagts under 2012 och 2013. Vallentunas arkivarier har tillsammans med förvaltningarna genomfört detta arbete.
Processkartläggningen gör det lättare för allmänheten att förstå vad kommunen arbetar med och förenklar tillgängliggörandet av allmänna handlingar eftersom det tydliggör sambandet mellan handlingar och den verksamhet de uppstår i. Kortfattat ger kartläggningen en bättre överblick över kommunens allmänna handlingar och säkerställer hanteringen av dem.
Verksamhetsbaserad arkivredovisning är redan obligatorisk för statliga myndigheter enligt Riksarkivets föreskrifter. För kommunerna är det inte tvingande, men kommunstyrelsen i Vallentuna beslutade 2012 att införa verksamhetsbaserad arkivredovisning under 2014. Vallentuna är en av de första kommunerna som har gått i mål med detta arbete. 

ANNONSER