ANNONSER

Uppdrag: budbärare

Någon frågade mig nyligen vad som händer med företagsarkiv i samband med konkurser, en fråga som inte minst är aktuell nu i samband med Saab Automobile spektakulära konkurs. Mitt svar blev det vanliga: det bästa sättet att bevara företagsarkiv är att arbeta aktivt med företag och hjälpa dem med att bevara sina arkiv. Skulle företaget sedan gå i konkurs har vi förhoppningsvis redan säkrat det intressanta bevarandematerialet. Vi har sannolikt också fått företaget att bekosta ordnings- och förteckningsarbeten, arkivvård, digitaliseringar och förvaring under den tid som har gått.

Det handlar såklart om vilket värde ett arkiv har. Men egentligen tror jag att vi ska vända blicken mot oss själva och fundera på vårt eget uppdrag. Vi ska inte nöja oss med att konstatera att inte alla förstår arkivens värde. Jag menar, det ingår i vårt uppdrag som arkivarier att vara budbärare och arbeta för att få så många som möjligt ska inse hur värdefulla arkiven är. Det här är egentligen inget konstigt utan uttrycks, om än underförstått, i alla delar av Icas etiska kod för arkivarier. Det blir också lätt att se att detta går att applicera på arkiv, oavsett vad vi menar med värde. Det kan gälla informationsförvaltning (som exempelvis vitvaruföretaget som upptäckte att ett enda sparat juridiskt dokument var värt miljoner), demokrati (journalister ges dagligen möjlighet att granska makthavare tack vare vårt arbete) eller kulturhistoria (till exempel forskare som ges tillgång till ett källmaterial). Att missionera för sitt uppdrag slipper ingen inom kultursektorn, vare sig det är en antikvarie eller en bibliotekarie. Styrkan med att arbeta med arkiv är ju att vi egentligen har så starka och självklara argument att vår uppgift borde kunna bli förhållandevis enkel, bara vi är tydliga med vad vi vill.

De senaste åren har det talats mycket om olika samarbeten mellan de olika ägarföreningarna till Arkiv. Vi börjar nu se resultaten av detta. Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens Förening (NAF) höll gemensama årsmött och konferens i Lund den 10-11 maj. FA och NAF kommer också att tillsammans med Riksarkivet utgöra det nya samarbetsrådet för enskilda arkiv som ska ersätta Enskilda nämnden, vilket därmed starkt förbättrar möjligheterna att samverka och rationellt arbeta för enskilda arkivs bevarande och tillgängliggörande i Sverige.

Även Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet samarbetar. Nyligen höll de också gemensamma stämmor och passade på att fira 30 respektive 60 år, vilket firades med en stor gemensam tillställning. Grattis!

Slutligen: Planeringen för Arkivveckan 2013 är nu äntligen igång. Hela den sven-ska arkivbranschen kommer att samlas den 14-16 maj 2013 i Aros Congress Center i Västerås för att diskutera aktuella frågeställningar och utmaningar. Reservera dessa datum redan nu!

Bildtext:

Per-Ola Karlsson

Arkivchef, Centrum för Näringslivshistoria och ordförande NAF

ANNONSER