ANNONSER

Samordning Samverkan Samarbete

Den årliga konferensen för arkivverksamma i kommun och landsting (FALK) ägde i år rum i ett sommarvarmt och blommande Jönköping. Temat var Samordning, samverkan och samarbete. Falks styrelse kunde, tillsammans med aktörer i Jönköping, presentera fullspäckade och spännande konferensdagar.

Att delta i en konferens är verkligen inspirerande, speciellt för den som ofta arbetar ensam i sin yrkesroll, så som jag gör som kommunarkivarie. Goda exempel och diskussioner med nya bekantskaper ger mig ökad energi att ta itu med olika arbetsuppgifter som jag (kanske) skjutit på framtiden. Jag har deltagit i en mängd olika konferenser och utbildningar de senaste åren, en del har varit riktigt bra och andra har inte kunnat leva upp till förväntningarna. Ofta håller föreläsningarna sig på en alltför allmän nivå då deltagarna kommer från olika yrken med olika uppdrag inom arkivvärlden. Inte sällan har man bjudit in folk både från verksamhets och tekniska professioner, exempelvis arkiv och it-avdelningar, vilket kan resultera i att mycket tid går åt för att förklara begrepp och termer.

Det som slår mig under Falks konferens är att föreläsarna både håller en hög klass och att de dessutom vet vilken agenda vi konferensdeltagare sitter med i vårt yrkesliv. Det är två viktiga ingredienser för att en konferens ska ge maximal utdelning.
Hela konferensen började med en guidning i ett samarbetsprojekt. ABM-huset i Jönköping är, på samma sätt som vi kunde se i Eskilstuna härom året, ett gott exempel på hur man kan få bibliotek, arkiv och museum att arbeta gemensamt under samma tak.
Programmet för de efterföljande två dagarna präglades inte helt oväntat av föreläsningar om och kring e-arkiv, standarder och arkivsäkerhet. Samordning och samverkan är båda viktiga beståndsdelar för att få denna, ibland mycket tunga, e-arkivprocess i rullning.

Den mer praktiska delen ägnades åt en mycket bra presentation om fotografiers materialhistoria och hur man går till väga för att ta hand om och skydda dessa våra värdefulla skatter.
Under en knytkonferens som hölls andra dagen bestämdes det att vi tillsammans, kommuner och landsting, ska bygga en gemensam plattform för kunskapsutbyte i e-arkivfrågorna. Som det är nu pågår parallella projekt runt om i landet utan att ha någon egentlig kontakt med varandra och alla ”uppfinner det berömda hjulet” på egen hand gång på gång. Med ett gemensamt forum kan vi istället lära och utvecklas tillsammans. Önskemålet om en samlad kunskapsbank var starkt eftersom man i nuläget får lägga mycket tid på att försöka leta fram den. Vår önskan var att detta ska vara en plats där varje kommun och landsting har medlemskap, oavsett hur långt man kommit i e-arkivsprocessen. En enkel fråga bland deltagarna gav en klar bild av hur otroligt olika detta arbete fortskrider. Vissa deltagare var i den fas då man skulle börja träffa leverantörer av e-arkiv medan andra inte ens påbörjat någon förstudie.
Hela konferensen avslutades med att historikern Bo Eriksson, som medverkat i två programserier på tv (”Historieätarna” samt ”Det hände här”) berättade om glädjen med att finna källmaterial samt att besöka platsen ”där det verkligen hände”. Utan arkivmaterial hade dessa tv-produktioner aldrig gått att genomföra.

Finurligt nog använde han en av de historier som han letade fram under tv-inspelningen som exempel. Historien utspelade sig inte långt från Jönköping och handlade om hur ett rån också blev ett mord. Du kanske undrar vad mördaren hette? Falk, så klart.
Nästa Falkkonferens kommer att äga rum 2015 i universitetstaden Lund. Håll utkik efter kommande information på Falks hemsida. www.falkarkiv.se. 

Läs även Caspar Almalanders, en av initiativtagarna till knytkonferensen, reflektioner över att förvalta e-arkiv på sidan 10.

Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

ANNONSER