ANNONSER

Recensioner

Brink –Den svenske slavkaptenen Anne Agardh, Atlantis

Brink
–Den svenske slavkaptenen
Anne Agardh, Atlantis

Var och en som har tillbringat dagar eller år åt att leta i arkiv och som sedan har hittat det där dokumentet, eller – ännu bättre – andra oväntade brev, kontrakt eller anteckningar, kan känna igen sig i Anne Agardhs bok. Här redovisar hon förtjust sina besök på tretton olika arkivinstitutioner och bibliotek, i Sverige och utomlands. Med hjälp av det hon hittar försöker hon skildra den svenske kaptenen Abraham Brinks liv.
Brink seglade under svensk flagg från Amsterdam till Afrikas västkust och sedan vidare mot Amerika. Han lämnade Västafrika i slutet av november 1796 och ankrade utanför Surinamns kust den 18 januari 1797. Uppdraget var att köpa slavar i Västafrika och om möjligt sälja dem för 200 riksdaler per huvud någonstans i Amerika. I hans detaljerade kaptensinstruktioner står det att han ska höra sig för om Surinam fortfarande är holländskt och i så fall sälja sin last där. Annars ska han fortsätta till de holländska kolonierna Berbice och Demerara, men om även de erövrats av fransmän eller engelsmän i det pågående kriget, ska han sälja i Cayenne.
Så blev det inte. Skeppet kapades av engelsmän och fördes till Grenada. Tack vare domstolsförhandlingar i Grenadas huvudstad Saint George, vet vi en hel del om vad som hände. Säga vad man vill om engelsmännens framfart i olika delar av världen, men arkivera, det kunde de. Abraham Brinks skepp beslagtogs och såldes. Brink återvände till Europa för att överklaga domen i London. När ingenting hände med detta ärende och inte heller med något av de andra liknande fallen, återkallade Sverige i protest sitt sändebud i London, Per-Olof von Asp.
Där lämnar Anne Agardh Brink åt sitt öde. Som den uppfinningsrika släktforskare hon verkar vara, vore det säkert möjligt att hitta någon anteckning om honom i kyrkböcker eller på annat håll, men jag får en känsla av att hon har tröttnat lite på sin slavkapten. Det kommer fram ett och annat under förhören i Saint George som får henne att undra vad han har haft för sig. Han var nog en mer rutinerad slavhandlare än man först kunde tro. Anne Agardh ”vill inte ens tänka på det och magmusklerna drar ihop sig i protest”.
Synd, för det är intressanta arkivhandlingar som Agardh har hittat om ett föga belyst stycke svensk historia. Det hade varit givande för boken som helhet om en del av bakgrundsbeskrivningarna och de tidiga släktförhållandena hade strukits. Det är sådant som är bra att veta för en författare, men som inte nödvändigtvis måste redovisas för läsarna. I stället kunde vi ha fått ta del av lite mer om det som titeln utlovar, själva slavhandeln. Handlingen utspelar sig samtidigt som diskussionerna om slavhandeln var som intensivast. Den engelska kaptenen Collingwood dömdes 1783 för massakern på Zong – han slängde helt enkelt slavarna överbord för att få försäkringspengar – och slavhandeln förbjöds i det brittiska imperiet 1807.
Det skulle också ha varit intressant med lite mer information om de olika opublicerade dokumenten. Litteraturlistan är utförlig, men för det opublicerade materialet finns ingen motsvarande lista, bara en förteckning över de arkiv och bibliotek som Agardh besökt.
Men trots det är det en läsvärd bok. Den väcker frågor och lust att lära mer om ämnet. Och hon är en oförskräckt och tålmodig arkivdetektiv, Anne Agardh.

Karin Englund

_______________________________________________________________________________

En medeltida storstad – Historien om Söderköping Dick Harrison, Norstedts

En medeltida storstad
– Historien om Söderköping
Dick Harrison, Norstedts

Lite allmänt känt är nog att idyllen Söderköping, med tidens mått, en gång var en medeltida storstad som blommade innan både Norrköping och Stockholm växte fram. Ett Söderköping som dock brändes ner år 1567 och aldrig kom att återfå sin storhet som handelsstad vid Östersjön. Men genom speciellt gynnsamma förhållanden för arkeologin har tidigare kulturlager och föremål bevarats på ett unikt sätt, så att vi kan lära oss mycket om en svensk medeltida stad.

Med hjälp av rapporter från senare års utgrävningar uppdaterar den populäre historieprofessorn Dick Harrison Söderköpings tidiga historia – men han vill också ge en ny bild av stadens betydelse och framväxt. Hans teori är att 1200-talets svenska kungar och lokala stormän högst medvetet anlade och befäste denna för handeln betydande stad, snarare än att tyska köpmän skulle ha anlagt den.

En helhetsbild fås genom en omfattande syntes av arkeologiska rön, historiska dokument och tidigare kunskap och forskning. Människor och verksamheter i staden träder fram. Verket är ett exempel på tillämpad så kallad mikrohistoria, som utgår från det lokala. Det riktar sig till en bred målgrupp.

En gedigen käll- och litteraturförteckning ges. Medeltida dokument redovisas via akademiska skriftserier där de sammanställts, arkivkällor anges ej direkt.

Stilen är lättläst, framställningen är faktisk och redovisande, men i partier kanske alltför uppräknande. Jag saknar den gestaltning som en författare brukar kunna ge. Jag finner inte heller riktigt den entusiasmerande ådra som Dick Harrison är känd för i sina framträdanden. Detta till trots lärde jag mig mycket om både Söderköping och svensk medeltidshistoria.

Jim Löfgren

ANNONSER