ANNONSER

Rätten att veta

Informationsmarknaden är en samhällsgemensam resurs för medborgarna, företagen och civilsamhället. Vi yrkesverksamma inom arkiv och informationsförvaltning har möjlighet att bli arkivaktivister, alltså att aktivt arbeta för och förespråka rätten till att ta del av allmänna handlingar eller lyfta fram åsidosatta berättelser.

Förenklat sett kan man beskriva arkivering som insamling, organisering och publicering av primära informationskällor. Aktivism däremot kan beskrivas som den aktivitet som föregår ett politiskt beslut. Vill man spetsa till begreppet ännu mer innebär aktivism en avsiktlig handling för att åstadkomma förändringar på det sociala planet och miljön. Arkivaktivism rör sig därför i det landskap där man vill ha tillgång till material för att kunna beskriva miljön som den såg ut både innan och efter förändringar i den politiska diskursen, samt söker arkivmaterial som kan användas för att stödja progressiva och samhällsförbättrande kampanjer.

Arkiv utgör värdefulla resurser för aktivister. De berättar historier och tillhandahåller fakta om marginaliserade grupper eller dokumenterar historiska orättvisor. Arkiv bör spegla samhällets olika ansikten, hur obehagliga, perifera eller udda några av dem än må vara. Att aktivt samla in och lyfta fram material och berättelser om marginaliserade företeelser eller grupper blir en aktivitet som ligger en arkivaktivist varmt om hjärtat. En form av arkiv som startade med den här tanken i bakhuvudet är Gay and Lesbian Archives som bland annat finns i Kanada, USA och Australien.

En annan form av arkivaktivist arbetar aktivt med att förenkla för allmänheten att utöva sin rätt till att ta del av allmänna handlingar. Denne blir en kampanjande aktivist som försvarar och påverkar rätten till kunskap, rätten att veta och rätten att få information om omvärlden.
Kampanjer inom arkiv- och informationsförvaltning ser olika ut i olika delar av världen beroende på hur landets offentlighetsprincip är utformad. Exempelvis arbetar Campaign for Freedom of Information i Storbritannien tillsammans med sina aktivister på ideell basis med kampanjande, policy och lobbying samt rådgivning och information till allmänheten som vill använda Freedom of Information Act på bästa sätt. Kampanjen är en ideell organisation som inte är knuten till något politiskt parti. Organisationen har spelat en viktig roll i att övertala den brittiska regeringen till att införa en lag om informationsfrihet (lik den svenska offentlighetsprincipen) och för att förstärka den i parlamentet. Kampanjens mål är att främja god praxis och att utbilda myndigheter och allmänheten i Freedom of Information. Kampanjaktiviteterna består främst av spridning av information i sociala medier, politikerpåverkan (exempelvis genom brevskrivande), och genom att dela ut kampanjblad.
Ett annat exempel är Archives and Records Association i Storbritannien och Irland som kommer att genomföra sin första opinionsbildningskampanj för dokumenthantering 2014. ”Don’t Risk It! Know Your Records-kampanjen” riktar sig till ledande befattningshavare i både offentlig och privat sektor och har tre kärnbudskap:
– Det finns betydande fördelar och besparingar för organisationer som lyckas få till rätt informationshantering.
– De juridiska farorna och dåliga ryktet som efterföljd av att inte klara av sin informationshantering kan vara djupgående.
– Fler organisationer behöver anställa och stärka dem som arbetar med informationshantering och använda deras kunskaper på ett klokt sätt.
Förutom brevskrivande och informationsspridning kommer kampanjen att ta fram verktyg för de yrkesverksamma för att själva kunna kommunicera mer effektivt om sin roll och sitt arbete inom organisationen. Kampanjen kommer att ta fram fallstudier som är tänkta att fungera som varnande exempel på vad som kan hända om informationshanteringen blir eftersatt.
Dessa kommer att kompletteras med exempel på god informationshantering, när hanteringen sköts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. De yrkesverksamma kommer även att erbjudas utbildning i att själva driva sina frågor och påverka beslutsfattare inom och utanför den egna organisationen. En grupp framtida arkivaktivister tas fram helt enkelt.

Varför ska man som yrkesverksam bekymra sig om kampanjande och aktivism? Svaret på den frågan kan ligga i möjligheten att göra sin yrkeskårs arbetsmiljö mer behaglig, för att man brinner för offentlighetsprincipen eller för att man vill lyfta fram berättelser ur det historiska dunklet. Att vara aktivist handlar i grunden om att utrusta sig med rätt verktyg för att propagera för den sakfråga man själv eller som grupp brinner för.
Några bra exempel på varför man ska bekymra sig om att bli en förespråkare för offentlighetsprincipen finns på freedominfo.org. Portalen samlar goda exempel, konsoliderar lärdomar, visar på kampanjstrategier och för samman offentlighetsprincipsförespråkare runt om i världen. Exemplen på sidan ger en överblick om hur det kan se ut om öppenhet inte är en norm.
Lyckligtvis är vi yrkesverksamma inom arkivområdet inte ensamma om att föra utvecklingen framåt. Vi har stor draghjälp av eldsjälarna inom området för öppna data. Lås oss slå våra påsar ihop och blåsa liv i kampanjandan därute för en kvalitativ, öppen och långsiktig informationsförvaltning. 

”Att vara aktivist handlar i grunden om att utrusta sig med rätt verktyg för att propagera för den sakfråga man själv eller som grupp brinner för.”

Text Susanna Winkler susanna.winkler@hotmail.com

ANNONSER