ANNONSER

Rättelse

Tyvärr föll en del av ingressen bort i artikeln Bevarandet av spelvärldar på sid 18 i Akriv nr 4, 2013.
Det skulle framgå av ingressen att intervjun gjordes med Olle Sköld som är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM på Uppsala universitet.

ANNONSER