ANNONSER

Positiv respons på arkiv­veckan!

Resultatet från den utvärdering som gjordes efter Arkivveckan har nu sammanställts. Den visar på ett mycket positivt resultat för konferensen. Helhetsintrycket var 5,1 poäng av 6 möjliga.

Arkivveckan som gick av stapeln i maj i år i Västerås, var en fullkomlig succé. Det blir i alla fall slutsatsen om man följer de betyg som konferensen fick av deltagarna. Detta underlag kommer att vara en viktig utgångspunkt för planering av kommande konferenser. Ungefär 40 procent av deltagarna svarade på enkäten.

Med i enkäten fanns också frågan om hur ofa man tycker att arkivveckan ska arrangeras. Majoriteten av deltagarna ansåg att det är lagom om det ordnas en arkivvecka vart tredje år (53 procent). Arrangören bakom Arkivveckan, Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet, har dock ändå beslutat att nästa konferens blir 2017. Skälet till detta är främst att föreningarna inte mäktar med att ordna konferensen med tätare intervall för tillfället.

I övrigt när det gäller arrangemanget så var besökarna nöjda med antalet dagar (88,8 procent), med anmälningsavgiften (78,7 procent), och med längden på pauser och luncher (92,1 procent).
Besökarna var nästan lika nöjda med programmet – som fick 4,7 i medelvärde av 6 i betyg. Även utställarna fick gott betyg av deltagarna (3,9 i medelbetyg).

Sammanlagt får man alltså säga att Arkivveckan har kunnat etablera sig som en viktig mötesplats för arkivverksamma i Sverige. Att under några fler dagar få möta folk från olika sektorer och från olika delar av landet stärker yrkeskåren. Det är med andra ord en företeelse som tycks ha kommit för att stanna. Om än nästa arkivvecka inte planeras att äga rum förrän 2017. 

Text Lars Lundqvist
lars.lundqvist@bredband.net

ANNONSER