ANNONSER

Porträttet- Madli Kurdve 1943 – 1994

När Estonia förliste i september för 20 år sedan var en av de många omkomna en avhållen arkivprofil – Madli Kurdve, ordförande för FA. Nästan på dagen 50 år tidigare hade hon som ettåring med sina föräldrar räddats till Sverige tillsammans med tusentals andra ester. Havet gav och havet tog.

Uppväxten tillbringade Madli Kurdve runt om i Sverige och när hon tog studentexamen i Stockholm 1962 hade hon bott på drygt tio orter. Uppbrott var med andra ord något hon var van vid. Madli hade en internationell bakgrund och sin vuxenbana startade hon tidstypiskt med ett år på en kibbutz i Israel. Hon studerade och reste därefter i flera länder bland andra Storbritannien, Schweiz och Österrike. Hon studerade också språk och statskunskap.

Under ett år i mitten av 1960-talet arbetade hon i Wien för den socialistiska ungdomsinternationalen, IUSY. En av dem som också fanns där var socialisten Miguel Martinez från Francos Spanien. I boken Politics of the past. Use and abuse of history, utgiven 2009, skriver Martinez om sitt liv. Vid bokens tillkomst var han Europaparlamentets vicepresident. Om sin tid på IUSY säger han: ”Some of them who made the greatest impressions on me were the representatives of organisations that were also working in exile: Madli Kurdve from Estonia and Radomir Luza from Chechoslovakia. Thanks to them I learned that there were other dictatorships in Europe and other peoples struggling and suffering under totalitarian regimes. That was such a profound lesson and so profound was the solidarity that was always shown by comerads like Radomir and Madli. I would also like to thank them for companionship and hope”.

Efter sina ungdomsår ute i världen, började hon 1969 att arbeta med arkiv i Sverige. Hon hade då hunnit få två söner. Hennes första arbetsplats var Arbetarrörelsens arkiv. Där verkade hon till 1975 då LO anställde henne som organisationsarkivarie. Föräldrarna, två systrar och barnen bodde nu i Vejbystrand och efter fyra år på LO sökte hon sig ner mot Sydsverige för att ha nära till hemmet. Efter tre år på Viskadalens Folkhögskola som bibliotekarie och lärare återvände hon till arkivvärlden genom att bli den första chefen på det nystiftade Folkrörelsearkivet i Blekinge, 1982.
Här fick hon tillfälle att bygga upp ett regionalt arkiv från grunden. Snart blev Madli engagerad i FA och särskilt i utbildningsfrågor och i det nordiska samarbetet. 1988 gav hon tillsammans med FA:s Tore Johansson ut Folkrörelsernas arkivhandbok Arkiv i framtid och förening, en ”bibel” för alla som verkade inom enskild arkivsektor. Madli var en omvittnad skicklig pedagog som också hela tiden förkovrade sig och antog nya utmaningar, inte minst de som den nya digitala tekniken ställde. Snart satt hon i arkivförbundets AU. Hon blev också dess vice ordförande och 1994, olycksåret, hade hon valts till FA:s nya ordförande. Stora förhoppningar var fästade vid henne.
Genom alla uppdrag blev hon en ambassadör för folkrörelsearkiven. Särskilt tydligt var detta i det nordiska samarbetet där Madli gjorde sig känd och omtyckt och blev en viktig kontaktperson.

Madli Kurdve var en duktig, perspektivrik och framtidsinriktad kollega med brett kunnande inom såväl arkiv- som bibliotekssektorn. Hon var entusiasmerande och samtidigt lyhörd och inkännande. Hon var en god och hjälpsam kamrat som spred glädje och trygghet i sin omgivning. Hon hade redan uträttat mycket i sitt liv men hade många och stora uppgifter framför sig. Arkivförbundet, vänner och kolleger gjorde en stor förlust med hennes bortgång. 

Madli Kurdves minnesfond
För att hedra Madli bildade FA 1995 en minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete. Ett flertal nordiska arkivorganisationer och arkiv avsatte medel till fonden som delar ut stipendier för studie- och arkivbesök, samarbetsprojekt och liknande. Fortsatta donationer är mycket välkomna.
Fonden ser gärna fler ansökningar från arkivarier och forskare från hela Skandinavien inklusive Sverige och från våra systernationer – de baltiska staterna.

Text Göran Henrikson goran.henriksson@telia.com Berith Sande fa@arkivcentrumvarmland.se

ANNONSER