ANNONSER

Paradigmskifte eller perspektivförskj utning?

En ny förening, FAI, har sett dagens ljus. I oktober var det dags för föreningens första arkivkonferens. Första dagen handlade om den nya föreningen, med nya tankar kring innehåll och perspektiv.

Ny är dock inte ordförande Katarina Ekelöf. Hon har tidigare under flera år varit ordförande för en av de två föreningarna som utgör FAI, den numera upphörda AAS.
Katarina inledde konferensen med att tala om det nya: nya perspektiv och ny framtid för yrket.
Den nya logga som tagits fram för föreningen kan sägas illustrera den nya inriktningen. Loggan kan läsas på flera olika sätt; som evighetssymbolen, som informationens hela livscykel eller kontinuum, som tillbakablick och framåtblick – Janus som perspektivet ”inifrån och ut”, alltså att föreningen hämtar kraft hos medlemmarna för att arbeta utåt som en aktiv samhällsaktör. Eller är det rentav arkivknuten som syns där i snirklarna? Loggan är både kantig och stram. Det står för strukturer. Den är rund i evighetssymbolen. Det står för informationsflöden. Och den är färgstark – för ökad synlighet. Eller är den ett par glasögon? Genom glasögonen ser vi vår värld. För en perspektivförflyttning – byt glasögon!
Perspektivförskjutning, perspektivförflyttning, paradigmskifte var de tongivande orden för konferensens inledande dag.

En populär moderator från tidigare AAS-konferenser, Lennart Ploom, talade om ”det papperslösa samhället”, en gammal vision som snarast har fört tankarna till de oerhörda mängder papper som har skapats i kontorsmiljöerna under de senaste decennierna. Blir det verklighet nu?
”Det händer någonting” fortsatte Riksarkivarie Björn Jordell. Det händer någonting i informationssamhället och i arkivariernas uppdrag. Vi står inte längre i startgroparna för att skapa e-arkiv – vi står inför att skapa möjligheter för aktiv informationsförvaltning. En förskjutning av perspektiv. Ett skifte från tekniska investeringar (e-arkiv) till nutida och framtida informationsresurser. Från passiv lagring till aktiv användning.
Även Riksarkivets uppdrag har förskjutits till att tillgodose samhällets behov av långsiktig informationsförsörjning. Kort sagt: ”Arkiv bevaras för att användas”.
Rubriken för nästa talare var ”Vårt samhälle befinner sig i ett paradigmskifte med en mycket snabb teknisk utveckling”. Anna Gillqvist, från CESAM, SKL, ser det framtida e-arkivet som ett nav, inte en slutstation. Sverige har hittills inte någon position att skryta över i e-utvecklingen och mycket kvar att göra. Myndigheterna har inte hängt med. När dagens uppkopplade tvååringar blir vuxna kommer dock kraven att vara betydligt mer avancerade och större. Inom kommunerna talas det snarare mer om informationsförvaltning än om arkiv. E-arkiv, e-tjänster och öppna data hänger ihop. Anna Gillqvist hoppas på att vägen framåt ska visa på en öppnare förvaltning.

Är det rentav så att Statsförvaltningen kommer att utvecklas till en koncern? Cia Jarnehov från Statens Servicemyndighet, representerar de som står i begrepp att förverkliga en av de viktiga förutsättningarna för vägen framåt, genom att erbjuda e-arkivtjänster för myndigheter. Statens servicecenter är i full fart att tillsammans med Riksarkivet utveckla ett mellanarkiv för staten. Sju pilotmyndigheter ingår och allt ska bygga på Riksarkivets så kallade FGS:er*.

Den oerhörda mängd information som kommer att finnas i e- arkiv och ”moln” kommer att ställa stora krav på kompetens. Göran Samuelsson, projektledare från CEDIF, Mittuniversitetet, ser förändringar i arkivariens framtida roll. Det kan komma att finnas ett vägval framöver, både för arkivarieyrket som sådant och för individerna i kåren. Ska arkivarien bli generalist eller specialist, söka sig tillbaka till rötterna eller gå framåt och få en granskande eller kontrollerande roll? Det sistnämnda kommer att krävas för informationsmängderna i framtiden.
På kvällen bjöd Riksspelmansduon Dråm ”oss att dricka ur arkivens källor”. Det spelades musik – både på instrument och från fonografrullar. Perspektiven ställdes på ända när en medeltida säckpipa spelade ”The final countdown”.

*Förvaltningsgemensamma specifikationer.
Mer information om FGS:erna kan man läsa om på Riksarkivets hemsida,riksarkivet.se/fgs-earkiv

Katarina Ekelöf summerar
”Det är tydligt att denna konferens varit mycket uppskattad och fått toppbetyg i utvärderingarna. Flera av deltagarna lyfter bredden i programpunkterna och kvalitén hos talarna. Föreningsbordet var också mycket uppskattat med profilprodukter i form av pins och USB-minnen. Inför nästa år tänker FAI fortsätta satsa på att förena nytta, nöje och skratt.”

Text Viveka Carlsson viveka.carlsson@bredband2.com

ANNONSER