ANNONSER

Ny deklaration för arkivbranschen

International Council of Archives har gett ut en internationell arkivdeklaration som har översatts till svenska.

Med anledning av detta valde tidskriften Arkiv att ställa några frågor till Arkivsamfundets ordförande Sara Lems Naeslund.

Vad är syftet med arkivdeklarationen?
– Syftet med deklarationen är att utgöra en grundsten i ICA:s opinionsbildning och marknadsföring av arkiven och arkivarieyrket. Dokumentet är därför tänkt att vända sig till en bred publik – samhället i stort, arbetsgivare, beslutsfattare etc. Tanken är att kärnfullt beskriva arkivens unika karaktärsdrag och vad som krävs för att informationen ska kunna vara tillgänglig så länge den behövs.

Varför har arkivsamfundet valt att göra en översättning?
– Deklarationer av det här slaget blir lätt lite pompösa. Enda sättet att gå från vackra ord till praktisk verklighet är att göra dokumentet till sitt eget. Första steget är att ge alla en chans att ta del av dokumentet på sitt modersmål. Hur bra man än är på ICA:s huvudspråk engelska och franska så är det svårt att fånga alla nyanser på ett annat språk. Först nu när dokumentet finns på svenska kan vi börja göra det till vårt eget även innehållsmässigt. Vissa delar av deklarationen är kanske inte så viktiga i den svenska debatten medan andra är väldigt centrala. Arkivsamfundet samarbetar med övriga svenska arkivföreningar för att komma fram till hur deklarationen ska användas i ett svenskt sammanhang.

Hur kan den användas av -arkivarier för att stärka oss i -yrkesrollen?
– Deklarationer förändrar inte världen. Men från deklarationen kan vi hämta inspiration och argument till exempel i samhällsdebatten, eller när vi som kår vill berätta vad vi bidrar med i samhället och vilka frågor som är viktiga för oss. Men den kan också användas gentemot arbetsgivaren, när man behöver argumentera för mer resurser. En möjlighet, avslutar Sara med, är också i rent i rent sociala sammanhang, när man ska berätta vad man arbetar med. Det sistnämnda kanske inte låter så storslaget, men hur många av oss har inte dragit sig för att berätta vad vi jobbar med på en fest eller släktmiddag? När man känner på sig att ”Jag jobbar som arkivarie” antingen kommer att mötas av total oförståelse eller fördomar kanske man inte orkar ta den diskussionen utan istället säger ”jag jobbar med administration på en myndighet”. Då kan det vara ganska bra att ha några kärnfulla meningar ur deklarationen som hjälp för att förklara vad man gör och varför. För det är ju så att för varje gång man lyckas få ytterligare en person att veta lite mer om arkiv och arkivarier så är det en vinst för hela yrkeskåren. 

(Citat):
”Deklarationer förändrar inte världen. Men från deklarationen kan vi hämta inspiration och argument till exempel i samhällsdebatten”

Fakta
Internationella arkivrådet, ICA, är en ickestatlig organisation som grundades 1948 med säte i Paris. Inom ICA förenas de nationella arkiven (Riksarkiven), regionala statliga arkiv, kommunala arkiv, privata arkiv, yrkesorganisationer och andra organisationer. I dagsläget har ICA cirka 1400 medlemmar från 190 länder. ICA har en decentraliserad organisation med regionala enheter samt olika sektioner och arbetsgrupper som berör arkivväsendets alla områden från dokumenthantering till utbildning.
Källa: Wikipedia

Text Lars Lundqvist lars.lundqvist@bredband.net

ANNONSER