ANNONSER

Levande föreningshistoria – en arkivutställning

För att få föreningsrepresentanter, allmänheten, elever, lärare och forskare att förstå vilka skatter som göms i arkiven har Danderyds arkivförening valt att göra en utställning. Tjugo föreningar presenteras utifrån sitt arkivmaterial som speglar och får oss att förstå samhällets utveckling.

Danderyd kommun ligger norr om Stockholm. Efter att järnvägen byggts – Roslagsbanan vars första del invigdes år 1885 – växte det fram fyra villa­städer med olika karaktär: Djursholms stad, Danderyds och Stocksunds köpingar och Enebybergs municipalsamhälle. 1971 blev det en kommun, där var och en av kommundelarna har sin unika historia. Utifrån olika behov och intressen i de olika områdena bildades föreningar. En del blev nedlagda, en del slogs samman och många lever också i dag ett aktivt liv.

Det är spännande att sätta sig in i en förenings historia, hur några eldsjälar kommer samman för att lösa ett problem, förverkliga en vision, hur det blir resultat, men också svårig­heter etc. När man sitter och sorterar protokoll från en svunnen tid och begrundar det arbete och engagemang som lyser igenom mellan raderna önskar man att fler skulle få veta detta. En bra förvaring är väl okej, men arkivarbetet känns lite meningslöst om inte arkiven används och kommer till nytta.
I Danderyds arkivförening har vi ofta funderat över hur vi ska nå ut, få föreningarna att skicka representanter till årsmötet, allmänheten att komma på Arkivens dag, få föreningarna att fatta vilka skatter som göms i deras arkiv, få elever, lärare och forskare att inse att här finns material för att förstå hembygden och samhällets ­utveckling. Inspirerade av Mälar­öarnas arkivförening har vi därför satsat på att göra en utställning. Tjugo föreningar presenteras utifrån sina arkiv med varsin affisch. Utställningen blev en vandringsutställning som under hösten 2014 visas på de fyra biblioteken i Danderyd med två till tre veckor per kommundel.
Här finns bland andra de fyra hembygdsföreningarna, Djursholms scoutkår som är en av Sveriges äldsta, två idrottsföreningar med den hundraårsjubilerande Enebybergs idrottsförening, en banbrytare inom ekumeniken Djursholms Kapell med stiftelse och kapellvänner, två kvinnoföreningar: Djursholms kvinnliga kommunalförening (1913-1962) och Danderyds Socialdemokratiska ­Kvinnoklubb.
Vi hade klart för oss hur ramarna på affischerna skulle vara enhetliga men sedan blev det mer arbete än vi riktigt hade räknat med. I Mälaröarnas arkivförening hade de en person med kompetens och datorprogram som kunde göra det tekniska arbetet att sammanställa affischerna i deras utställning. Några av ”våra” föreningar kunde själva göra tryckbara pdf-filer av de bilder, protokoll och vad man nu valde ur arkiven för att presentera sin förening. Vi själva tog oss an några nedlagda föreningar som vi räknade med skulle intressera också andra. Processen att leta fram och välja ut var ett roligt arbete och det blev ofta intressanta samtal. Både vi och flera av föreningarna visste snart vad vi ville ha med och kunde skriva faktaruta och bildtexter men vi behövde hjälp med att skanna, komponera och få till det underlag som tryckeriet behövde. Eftersom det arbetet måste betalas blev utställningen dyrare än planerat.

Till invigningen kom ett sextiotal personer som fyllde Djursholms bibliotek. Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg kunde i sitt invigningstal konstatera att han hade börjat sin föreningskarriär hos en av de representerade föreningarna, som revisorssuppleant i Lärkängens fritidsträdgård. Utställningen har väckt fortsatt stort intresse bland allmänheten. Många står och tittar på gruppbilderna för att leta efter personer de känner eller kände. Föreningarna själva är stolta över sin historia. Några föreningar som missade att anmäla sig och inte är med är besvikna men har inspirerats att lämna in arkiv till föreningsarkivet. Utställningens sista dag sammanfaller med Arkivens dag. Då gör vi ett program om Levande föreningshistoria på Enebybergs bibliotek.
Utställningen innebar mer arbete och kostnader än vi hade räknat med men vi är nöjda över att vi nådde vårt mål – fler förstår nyttan och glädjen med att ha tillgång till ett föreningsarkiv och att hålla föreningshistorien levande. 

”Vi är nöjda över att vi nådde vårt mål – fler förstår nyttan och glädjen med att ha tillgång till ett föreningsarkiv.”

Danderyds föreningsarkiv
Arkivet startades 1975. År 2005 avsade sig den person som i nästan tjugo år skött arkivet ideellt sitt uppdrag av åldersskäl. Föreningarna i Danderyd inbjöds till ett möte och beslöt att bilda en arkivförening, som tog över skötseln av arkivet. Arkivet finns i Djursholms vattentorn och får hjälp av kommunen med lokal och utrustning, så som kartonger och dylikt, samt ett mindre årligt anslag. I arkivet finns drygt 175 föreningars arkiv. Arkivet sköts fortfarande ideellt men nu av en styrelse med flera aktiva som får stöd och inspiration av FSL – Föreningsarkiven i Stockholms län. Genom FSL kan vi registrera våra arkiv i databasen Arkivregister Stockholms Län, ASL.

Text Anita Andersson anita.andersson40@gmail.com

ANNONSER