ANNONSER

FA  +NAF= sant?

Vid höstmötet i Uppsala den 11 – 12 november redovisade jag mitt arbete med att kartlägga medlemmarnas syn på ett samgående mellan Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens Förening (NAF). En utförligare artikel kommer i ett senare nummer av Arkiv; här är en kortkort resumé:

Numera uppstår allt oftare behov av att Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens Förening (NAF) pratar ”med en röst” för den enskilda sektorns arkiv. Som en naturlig följd av detta uppkom tanken på en eventuell sammanslagning. Men hur lika är egentligen de två organisationernas intresseområden, mål och metoder? Vore det enbart av godo om ”de tu blevo ett”? För att ta reda på detta sändes jag ut i landet för att se hur medlemmarna ställer sig till följande frågor:
• Hur ser medlemmarna på sitt medlemskap? Varför är de med i FA respektive NAF?
• Hur ser medlemmarna på utökat samarbete mellan FA och NAF – och på en sammanslagning?
• Skiljer sig svaren om frågorna ställs till en FA-medlem, en NAF-medlem eller medlem med dubbelt medlemskap?

Vid projekttidens slut hade jag besökt 53 av totalt 156 medlemmar runt om i landet – från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Därutöver deltog 12 med synpunkter via mejl.
Så, vad blev min slutsats? Jo, att både FA och NAF har helt underbara medlemmar som på ett mycket generöst sätt tagit emot mig och delat med sig av sina åsikter. Jag har kunnat konstatera att en majoritet av medlemmarna i FA och NAF förordar utökat samarbete och kan tänka sig en sammanslagning på sikt. Men också att det hos både FA:s och NAF:s medlemmar finns en hel del förutfattade meningar, missuppfattningar och fördomar – både internt och gentemot varandra – som bör bekämpas innan en sammanslagning genomförs. Nu överlämnar jag till respektive styrelse att besluta om vad projektresultatet skall leda till. 

Christina Sirtoft Breitholtz

ANNONSER