ANNONSER

OM ARKIV

Tidskriften Arkiv ägs i dag gemensamt av fyra arkivorganisationer och såg dagens ljus 1991, då NLA och AAS (en del av dagens FAI) beslöt att ge ut en gemensam tidskrift. FALK, FA och NAF (de två senare varsin del av dagens SA) var inte sena att ansluta sig. Tillsammans driver de Föreningen Svensk Arkivtidskrift och bidrar med både styrelseledamöter och redaktörer som producerar fyra nummer varje år. Rollen som ordförande och ansvarig utgivare alternerar mellan föreningarna.

Svenska Arkivförbundet, SA

Förbundet är en ideell intresseorganisation för den enskilda sektorns arkiv. Genom opinionsbildning, kommunikation och utbildning ska förbundet tillvarata medlemmarnas intressen. 2019 bildades SA genom en sammanslagning av Folkrörelsernas Arkivförbund, FA och Näringslivsarkivens förening, NAF.
www.arkivforbundet.se

Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun, FALK

är en fackligt obunden förening för dem som arbetar med arkiv- och dokumenthanteringsfrågor i region och kommun. Bildades 1976 och har enskilda personer som medlemmar.
www.falkarkiv.nu

Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning, FAI

är en ny förening för alla som arbetar med eller är intresserade av arkiv och informationsförvaltning. Vi ordnar konferenser, nätverksträffar, håller koll på branschen och agerar språkrör i våra frågor mot olika instanser.
www.fai.nu

Näringslivets Arkivråd, NLA

är en ideell förening vars ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering främst inom näringslivet. Bildades 1957, har företag och enskilda personer som medlemmar.
www.nla.nu

ANNONSER