ANNONSER

OM ARKIV

Tidskriften Arkiv ägs i dag gemensamt av fem arkivorganisationer och såg dagens ljus 1991, då NLA och AAS (en del av dagens FAI) beslöt att ge ut en gemensam tidskrift. FALK och FA var inte sena att ansluta sig och från och med 2010 är också NAF med. Tillsammans driver de Föreningen Svensk Arkivtidskrift och bidrar med både styrelseledamöter och redaktörer som producerar fyra nummer varje år. Rollen som ordförande och ansvarig utgivare alternerar mellan föreningarna.

Folkrörelsernas Arkivförbunds, FA

uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen och främja arkivverksamheten inom organisationer och folkrörelse-/föreningsarkiv. Verksamheten drivs i form av en ideell förening. Bildades 1968, har organisationer och institutioner som medlemmar.
www.faf.nu

Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun, FALK

är en fackligt obunden förening för dem som arbetar med arkiv- och dokumenthanteringsfrågor i landsting och kommun. Bildades 1976 och har enskilda personer som medlemmar.
www.falkarkiv.se

Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning, FAI

är en ny förening för alla som arbetar med eller är intresserade av arkiv och informationsförvaltning. Vi ordnar konferenser, nätverksträffar, håller koll på branschen och agerar språkrör i våra frågor mot olika instanser.
www.fai.nu

Näringslivets Arkivråd, NLA

är en ideell förening vars ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering främst inom näringslivet. Bildades 1957, har företag och enskilda personer som medlemmar.
www.nla.nu

Näringslivsarkivens förening, NAF

är en ideell intresseorganisation för Sveriges näringslivsarkiv. NAF:s mål är att vara ett rikstäckande nät för regionala näringslivsarkiv samt utveckla samarbetet mellan näringslivsarkiven och organisationer/företag som tar hand om företagsarkiv.
www.naringslivsarkiv.se

ANNONSER