ANNONSER

Att använda arkiven

Under arkivveckan handlade många seminarier om hur man kan använda arkiven. Lyssnarna kunde ta del av hur man tillgängliggjort både sina lokaler och delar av sitt material och hur det används på olika sätt.

Ett seminarium som satte kultur och välmående i fokus på ett mycket konkret sätt var ”Back on track” där Jim Hedlund (Riksarkivet och Landsarkivet Östersund) och Eva Tegnhed (Föreningsarkivet i Jämtlands län) berättade om hur de har arbetat med ungdomar som av olika anledningar inte har gått ut gymnasiet. Genom ett väl genomtänkt kulturprojekt har de gett dessa ungdomar möjlighet att växa som människor och medborgare. Och att söka information i arkiven har väckt deras intresse inom olika område och fått flera av dem att återvända till skolan.

Många har kanske hört Karin Sjöberg (Malmö stadsarkiv) berätta om arkivlådor som läromedel i skolan. Här fick vi ta del av hur man har jobbat på liknande sätt inom med minneslådor inom äldreomsorgen. Lådorna har plockats ihop efter olika teman och man har fått hjälp av hembygdsföreningar med föremål som passat in. I äldreomsorgen har man sedan haft samtal kring det som finns i lådan och på så sätt väckt minnen och associationer till liv. Personalen i omsorgen har lärt känna sina boende bättre och fått flera ämnen att ta upp i kontakten med de ibland svårt dementa patienterna. Karin Sjöberg beskrev också de problem som kan uppstå med minneslådor, både när det gäller praktisk hantering och hur de används, bland annat hur man undviker att lådorna blir stående i något hörn oanvända. Hon betonade också att bara för att man är ”äldre” är det inte alls säkert att ”gamla tider” intresserar en, något många av oss nog tar för givet.

Ett annat praktiskt användande av arkiven berättade Maria Larsson Östergren (Riksarkivet Landsarkivet i Visby) om. Vi fick följa med in i Landsarkivets lokaler och den satsning som har gjorts för att alla ska kunna använda sig av arkivet. De flesta har redan hört frågeställningar som ”när ska vi ha öppet” och ”hur tar vi emot besökare?” många gånger men de tål att upprepas. För vem kan använda ett arkiv som är stängt när folk är lediga? Maria påpekade att både miljön och programmet måste anpassas för olika grupper.

”För vem kan använda ett arkiv som är stängt när folk är lediga?”

Slutligen kan jag bara konstatera att det finns många olika sätt att använda arkiven och att det också görs. Många av de arkiv jag har besökt i mitt yrkesliv har varit små, trånga och inte sällan legat i källaren – men de flesta har varit trivsamma. Därför blev jag lite förvånad då Elisabeth Åsbrink (SVT) i panelsamtalet lyfte fram myten om det dammiga, smutsiga, fuktiga och röriga arkivet. De har säkert funnits, kanske finns det fortfarande ett och annat, men kan vi inte få släppa den bilden och istället titta på arkivet som en ljus, trivsam och fantastisk plats där man både kan hämta upp minnen och få självförtroenden att växa? 

Text Anneli Brattgård anneli.brattgard@ekero.se

ANNONSER