ANNONSER

Arkivarie, controller eller strateg – det är frågan.

Alla bra historier brukar ju börja med ”redan de gamla grekerna”, men inte den här. Arkivarierna som det handlar om här var nämligen på tapen en bra bit före modern tideräkning.
Redan i Bibelns gamla testamente dyker det upp ett arkiv (2 mack 2:13) och en arkivarie, Nehemja, en kille som hade samlat på sig kungliga historier. Bibeltexten berättar att det går bra att hämta skrifterna om man behöver dem, kanske anar vi här föregångaren till offentlighetsprincipen? Nehemja själv tycks inte längre vara i livet, men han har fått en efterföljare som heter Judas. Var kanske dessa två de allra första arkivarierna?
Nu finns ju inte titeln arkivarie omnämnd i bibeltexten men vi kan väl ändå leka med tanken på att Nehemja är just det … Arkivarien Nehemja. Eller kanske dokumentstrategen Nehemja? Eller dokumentcontrollern? Eller Informationshandläggaren? Vad ska egentligen en modern arkivarie kalla sig?

Har ni också märkt att det går en våg av yrkestitelsförändringar genom svenska myndigheter? Bara i min kommun har titlar på några år ändrats från kommunchef till kommundirektör, nämndansvariga har blivit chef för nämndkontor, personalavdelningen heter numera HR (Human resources) och ekonomerna är controllers.
Också i arkivarieleden diskuteras och antas nya titlar. Men speglar de verkligen det som yrket står för idag? Och kommer en titelförändring att innebära större förståelse, större mandat och bättre samarbete. Kalla mig skeptiker, men jag tvivlar.

Minns ni åttiotalets debatt när städpersonalen skulle gå från att vara städare till att bli sanitetstekniker? Det skrattades gott i både slott och koja medan höga röster försökte göra gällande att titelförändringen innebar en ökad status. Kanske fungerar det i vissa yrken men inte fungerade det väl så bra för städpersonalen? Inte en enda ”sanitetstekniker” har jag träffat i mina dagar, däremot många fantastiska städare.

Och för att svära lite till i kyrkan (jag är prästfru så det kan ju bli extra kontroversiellt) så kanske det är så med arkivarien också? Finns det någon ny titel som gör skillnad? Kommer bilden av arkivarien att förändras med förändrad titel eller blir det bara så att historien upprepar sig? Igår var arkivarien den lilla grå figuren och idag är samma lilla grå figur dokumentcontrollern?
Titeln arkivarie är också starkt förknippad med ordet arkiv. Min undran är om det är av ondo? Är det det mörka, tråkiga och instängda arkivet vi försöker få bort från vår titel? Är det så att vi bättre beskriver vår roll om titeln berättar att vi arbetar med it-lösningar snarare än med arkivboxar?

Det kanske är nödvändigt med en titelförändring för arkivariernas överlevnad i en tuff värld där både it-utbildade och verksamma inom informationsyrken börjar ta för sig av vår profession som dokumenthanteringsexperter. Men då borde vi enas om hur den nya titeln ska se ut. Själv röstar jag emot ”strateg” eftersom det är uttryck som signalerar krigskonst. Något krig tycker jag inte att arkivarier ska leda, snarare tvärt om. Precis som Nehemja ska vi samla och bjuda på informationen vi har.
Ett byte av titel kan i och för sig ge svåra problem för kulturen. Kan en författare verkligen beskriva en dokumentstrateg som en trist person i grå rock som hänger i ett fuktigt arkiv? Eller tänk när kufen i filmen ska presenteras, den där som ingen någonsin har talat med, som jobbar djupt nere i arkiven, och så har hon titeln” informationscontroller”. Där tappar karaktären sin trovärdighet eftersom informationscontrollern troligtvis sitter högre upp i byggnaden med både utsikt, avancerad datautrustning och ett hav av medarbetare runt sig.

Jag måste erkänna att det låter lockande med en ny titel, men jag tror ändå att jag fortsätter att vara arkivarie tills vidare. För tänk om det inte gick en våg av titelförändringar genom myndigheterna, tänk om det istället var tvärt om. Tänk om man stod upp och sa att en arkivarie är en arkivarie är en arkivarie. En sådan viktig person kommer vi aldrig att byta titel på, lika lite som någon skulle få för sig att kalla USA:s högste ledare något annat än Mr President!
Fast det är klart om arbetsgivaren erbjuder lite bättre villkor, då kan jag nog tänka mig att bli både controller, strateg och samordnare.

Anneli Brattgård

ANNONSER