ANNONSER

Den första arkivläran

Arkivarieyrket har utvecklats sedan 1571 då branschens första lärobok gavs ut. I Den äldsta arkivläran, författad av Jacob von Rammingen, kan man läsa om förväntningarna på dåtidens arkivarier. Att äga ett gods och vara avlad av hederliga föräldrar var, enligt von Rammingen, två nödvändiga förutsättningar. Arkivvetenskapens historia saknar formell början. Att välja ut en st.. Läs vidare

ANNONSER

History marketing – en tillbakablickande trend

Uttrycken som hävdar att vi blir klokare om vi bara kan vår historia är många. Ingen säger heller emot. Därför arbetar många organisationer med att levandegöra sin historia, för att inspirera, motivera och fortsätta utvecklas. ”History marketing” har blivit samlingsbegreppet för att.. Läs vidare

Dags att arkivera spelbolagen

Det är hög tid att ta spel på allvar. På ett par decennier har dataspelsbranschen utvecklats från en angelägenhet för entusiaster till en världsomspännande industri med genomgripande kulturell och ekonomisk betydelse. Dataspelsbranschens utveckling förtjänar att belysas ur många olika in.. Läs vidare

Arkivdemokrati

Sommaren 2014 tillsattes Demokratiutredningen med syfte att analysera behovet av, och utarbeta förslag till åtgärder för, att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Syftet är också att stärka individens möjligheter till delaktighet i, och inflytande över, det polit.. Läs vidare

ANNONSER

Den dolda kvinnomakten – om en historisk backlash för kvinnorna

Den dolda kvinnomakten – fem hundra år på Skarhults slott handlar om hur kvinnorna försvunnit ur historien eftersom historikerna inte har letat efter dem. Mellan 1611 och 1721 var det mer krig än fred i Sverige. På 1600-talet sköttes därför en fjärdedel av de stora familjeföretagen i.. Läs vidare

Arkivarie, controller eller strateg – det är frågan.

Alla bra historier brukar ju börja med ”redan de gamla grekerna”, men inte den här. Arkivarierna som det handlar om här var nämligen på tapen en bra bit före modern tideräkning. Redan i Bibelns gamla testamente dyker det upp ett arkiv (2 mack 2:13) och en arkivarie, Nehemja, en kille so.. Läs vidare

Informationsförvaltning – ett hett ämne

Tiden är förbi när vi arkivarier arbetade med traditionella arkivfrågor. Moderna förvaltningar tar betydligt större ansvar för sin information, från upprättande genom uppstyrning av mallar och metadata till klassning med informationssäkerheten i fokus, till styrning av lagringsplatser och .. Läs vidare

ANNONSER

Katastrof i Arkivet

Det var en gång ett arkiv… som blev en skrubb. Katastrofer kan var stora och de kan vara små. De kan vara ”mänskliga” eller fullkomligt omöjliga att förutse, men att de bör undvikas är vi alla överens om. Inte minst i verksamhet där man ska försöka skapa ”ordning och reda”. .. Läs vidare

Plats i Rummet

I januari 2014 lanserades hemsidan Rummet (rummets.se) –en kollektiv plattform för feminister och antirasister som rasifieras* i Sverige. Bakom sidan finns Judith Kiros, Mireya Echeverría Quezada, Camila Astorga Díaz och Valerie Kyeyune Backström. Judith Kiros berättar om hemsidan. Med Ru.. Läs vidare

Det bubblar i kommunarkivsverige!

Det bubblar i kommunarkivssverige! Några kommuner har nyligen upphandlat e-arkiv och det dyker upp nya samarbeten kring e-arkiv hela tiden. Ett av de mest intressanta i mina ögon är Sydarkivera där kommuner i Kronoberg och Blekinge bildar ett gemensamt kommunalförbund. Förbundet ska ha hand om.. Läs vidare

Orostider?

Ny regering och därmed ny kulturpolitik? Eftersom det inte finns någon egentlig arkivpolitik får vi som arbetar med arkivfrågor fortsätta att förlita oss på politikers högst varierande kunskaper om arkiv. Vi får fortsätta att leva med kunskapen om att arkivfrågor är större, komplexare o.. Läs vidare